K4 Tiền trạm Đại Từ

Start:     May 15, '08
Location:     Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên
...Đường vào Mỹ Yên, từ Đại Từ, đang được giải phóng mặt bằng để làm "cái quan". Hiện thời mặt đường nhỏ và xấu. Theo lời các anh đầu Xã, con đường này làm được lúc này cũng là nhờ một phần tác động của anh em Trỗi k6 Ngân hàng ĐT&PT....

Xem:

1. Tiền trạm Đại Từ, chuyến 1 (có thể còn một vài chuyến khác) - Hữu Thành tại "Blog Bạn Trỗi"
2. Tiền trạm Mỹ Yên, Đại Từ, 15/5 - Hữu Thành tại "Blog Bạn Trỗi"
3. "Về nguồn" An Mỹ, Đại Từ - Hữu Thành tại "Blog Bạn Trỗi"
4. Quà dân An Mỹ (tên mới Mỹ Yên) Đại Từ tặng anh em Trỗi - Trần Kiến Quốc tại "Blog Út Trỗi"
5. Phóng sự: "42 năm, ngày trở về" - Trần Kiến Quốc tại "Blog Út Trỗi"
6. Rau Tầu bay có ai quên? - Trần Kiến Quốc tại "Blog Út Trỗi"
7. Ngã 3 Gốc đa - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trỗi"
8. Tình báo vệ tinh - Hữu Thành - 22/5/2008 tại "Blog Bạn Trỗi"Các bài liên quan:

1. Họp khoá 15/10/2008, Đại Từ - Hữu Thành - 29/2/2008 tại "Blog Bạn Trỗi".
2. Về thăm chiến trường xưa (K5) - Kiến Quốc - 9/3/2008 - Blog K6 - K4.
3. K6 Trở lại thăm An Mỹ (Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên) 16/6/2007 - Blog K6.