K4 (Nam) họp mặt nhân Ngày Truyền thống trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

Start:     Oct 13, '07 10:30p
Location:     Quán Karaoke Cầu Sơn (nhà Phục Quốc)

...Theo qui ước, hàng năm K4 trong Nam họp mặt vào trưa ngày Thứ Bảy gần ngày 15/10 nhất. Năm nay là trưa Thứ Bảy ngày 13/10...
(DMinh)

...Có thầy Văn, 1 anh K2, 2 "em" K5, 1 em K7, 1 em K9 (vợ QuốcThái) tham dự....
...Ngay khi báo cáo của BLL vừa dứt, anh em lao vào cụng li, và rồi "chưa đâu vào đâu" thì tiếng hét đã át tiếng bom. Bài "Tiến bước dưới quân kỳ" được dàn đại hợp xướng K4, với sự giúp đỡ của thiết bị điện tử chuyên dụng, đã biểu diễn thành công trên cả tuyệt vời.....
(Hà Chí Quang).


Xem:

1. Vào lúc 10g30 ngày thứ bảy 13.10.07 - Hà Chí Quang.
2. Thông báo họp khoá 4 ngày truyền thống trường Trỗi - DMinh.
3. Chúc mừng Ngày Truyền thống - Hữu Thành.