K3 HN gặp mặt đầu xuân

Start:     Feb 14, '08 11:00a
Location:     ?, Hà Nội

"...Người ta bảo k3 gặp nhau, ai cũng nói, không ai nghe" - (Hữu Thành)

...cuộc gặp mặt đầu xuân vui, ồn ào như các cuộc gặp mặt khác của lính Trỗi, vui nhất là khi vợ chồng DMĐ cùng 2 con đến, lại những bài hát do DMĐ bắt nhịp giống y như hồi còn ở Trường Trỗi, có khác là giờ ai cũng U60 cả.
VTMXem:

1. K3 "triệu tập" đầu năm - HữuThành.