Lính cũ gặp nhau

Start:     Mar 28, '09 5:00p
Location:     tại nhà mới DMĐức, HN.
Trừ Đồng Hiền k3 thì Bế Ngọc, DMĐức cũng là dân k3, Đỗ Tuấn là k11, còn có Phan Thanh là 'k9'. Sau có thêm Quốc Hưng (em Quốc Anh k4) và Bình 'đen' cũng dân k9. Vui!

Có ông bạn Đồng Hiền từ SG ra, đ/c DMĐức có bữa cơm chiều thứ bảy mời bạn cũ giao lưu tại nhà mới (mời nhá?). Cũng là khách mời, khi đến nơi gặp toàn dân “Quân sư cũ”...
...Đúng 8g30, anh em cũng hưởng ứng tắt hết đèn . Nhậu dưới ánh sáng mờ. Hò hát tới tận gần 11g mới tàn tiệc...
(Kiến Quốc, 29/3/2009)Xem:

1. Lính cũ gặp nhau Kiến Quốc, 29/3/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.