Truy tặng tướng Nguyễn Sơn Huân chương Hồ Chí Minh

Start:     Aug 20, '09 09:00a
Location:     Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - 25 Tông Đản, 216 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


lễ mừng cụ Nguyễn Sơn được truy tặng Huân chương HCM.
Huân chương Hồ Chí Minh (mẫu cũ)
9h sáng 20/8/2009,
tại Bảo tàng Cách mạng VN,
sẽ diễn ra lễ truy tặng Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - Hồng Thuỷ huân chương cao quý đánh giá công lao của ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xin chúc mừng anh chị và các bạn Thanh Hà-Tuyên, Nguyễn Cương, Việt Hồng, Việt Hằng và đại gia đình!


Được đăng bởi TranKienQuoc vào lúc 06:37, Thứ hai, ngày 17 tháng tám năm 2009, Blog K5.


Xem bài viết: