K5 HN đón bạn hiền (Phùng Duy Hưng và vợ con)

Start:     Jul 5, '08 6:00p
Location:     Quán Cá ven Hồ Tây (ngay góc Xưởng Phim truỵên VN)....Hai bạn nữ Xuyên, Mẫn có mặt cùng mấy chị em k9, cánh đàn ông có đến 20 bạn. Vui hội ngộ!...Xem:

1. Khóa 5 Hà Nội đón bạn hiền - Kiến Quốc tại "Bạn Trường Trỗi".