“Hòn đá linh thiêng”


Hôm trước tôi nhận được thông báo có “lễ K-T Bia”. Sực nghĩ: Cái Khâm Thiên Bia này cũng hay đấy nhỉ! Vậy là đi. Hóa ra là lễ khánh thành “Hòn đá linh thiêng” đặt tại Trung Hà. Âu cũng là “một cục” đánh dấu thời kỷ niệm đáng nhớ. Ở QL cũng đã có 2 cây rồi. Vậy chỉ còn Gốc đa An Mỹ nữa thôi!
Nhân dịp này, báo Công thương đã có bài đăng , các AE tham dự cũng đã đưa nhiều tin, ảnh trên các blog Trỗi. Hameo tôi cũng cố gắng làm một đoạn phim trình AE … tự sướng.(Xem màn ảnh rộng)