Bạn Trỗi Miền Trung gặp mặt đầu năm

Start:     Feb 7, '09
Location:     Cafe REX, 24 Pasteu - Đà nẵng
Anh em miền Trung - 'Chủ tịch đoàn?'

Anh Phan Hoài Lưu K5 vừa điện thông báo:
Xin kính mời anh chị em BTMT và BT các nơi tới gặp mặt đầu năm
ở Cafe REX 24 Pasteu Đà nẵng
vào lúc 7h sáng 07/02/2009.

BLL xin thông báo và kính mời.

Xem:

1. Thông báo 06/02/2009 - Phan Hoài Lưu K5 - 6/2/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.
2. Chùm ảnh chụp từ W810i - bantroik5sg - 7/2/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.
3. BÌNH TO_BÌNH NHỎ - BsHoc - 7/2/2009 – Blog BsHoc