Thay mặt Út Quế tặng quà cho cháu Dương - K6LS

Start:     Aug 28, '09 2:00p
Location:     BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI LẠNG SƠN, khoa cấp cứu, phòng 2Bác sỹ Dũng, người điều trị trực tiếp cho cháu Dương đồng thời là bác sỹ trưởng khoa - Cháu Dương - K6LS

Tôi được phép của Út Quế đến tặng cháu Dương món tiền của các Quế.
Trong ảnh là Bác sỹ Dũng, người điều trị trực tiếp cho cháu Dương đồng thời là bác sỹ trưởng khoa. Cháu Dương thời gian qua cũng được nhiều cá nhân ủng hộ và được điều trị tốt nên đã khỏe mạnh hơn trước.
Thay mặt bệnh viện Lao Lạng sơn bác sỹ Dũng xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của út Quế và nhận số tiền 4.800.000 đ để đưa vào quỹ người nghèo của bệnh viện. Chỉ có cháu Dương được hưởng số tiền đó chữa bệnh theo quy định của quỹ. (Quỹ người nghèo giữ tiền giùm cho các bệnh nhân, theo đó tùy theo các tổ chức hay cá nhân đóng góp cho một bệnh nhân cụ thể sẽ được phục vụ cho chính bệnh nhân đó).
Bác sỹ Dũng cũng than phiền là: Hôm nay ban giám đốc đi học đột xuất. Lần sau báo trước để còn báo sang bên đài truyền hình làm phóng sự. Chẳng là họ đang thiếu tư liệu mà.
Vậy nếu KV.K7 cùng anh em có lên thì hãy nhớ báo trước để bọn tôi còn lo nha.Xem bài viết: