Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Bài viết về Đặng Kim Sơn của VietNamNet


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thăm bạn phương xa hè 2019

Tổng hợp - Ảnh Bạn Trỗi

  1. VC Minh Chính thăm gia đình bạn Hoài Đức tại Toronto, Canada.
  2. VC Đỗ Dũng thăm Bạn Trỗi Wien và BU
  3. VC Ngô Sơn, Tạ Chính, Anh Minh thăm Bạn Trỗi Wien và BU

...
nơi xa
phố nhỏ
Bạn tôi ở đó...

Xin mời nhấp chuột vào ảnh để xem ở độ phân giải lớn (2048px, nhiều ảnh 4000x6000px)

>>>

23 tháng 6/2019: VC Minh Chính thăm gia đình bạn Hoài Đức tại Toronto, Canada.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>