Bạn Trỗi Leipzig Kỷ niệm ngày thành lập quân đội

Start:     Dec 23, '07 7:00p
Location:     Leipzig, CHLB Đức

...Ngoài những cái" ẩn chứa",quân đội đã để lại trong tôi hai cái "hiện hữu "mà tôi không quên được và cũng không bao giờ muốn quên. Đấy là 2m phin "tá" và những chuyện tiếu lâm....

...Như thế là tôi đã ra quân được 24 năm. Trong từng ấy năm tôi hiểu được rằng các chiến sỹ của chúng ta và chúng ta lúc nào cũng có quyền tự hào là đã được phục vụ trong QĐNDVN. Đâý là một tổ chức tốt nhất thế giới....

(tongiaquy)Xem:

1. Kỷ niệm ngày thành lập quân đội ở Leipzig - Tôn Gia Quý tại "Blog Bạn Trỗi".