Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Giỗ bạn Thắng Híp (04/10 âm)


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

CHUYỆN ĐÃ QUA VÀ ĐANG TỚI - tạp văn - Vũ Duy SơnTui đăng bốn mươi bài tạp văn với tiêu đề:
CHUYỆN ĐÃ QUA VÀ ĐANG TỚI.
Đăng trên Messenger K6 TSQ- NVT, mong nhận phản hồi từ chiến hữu.
Sắp tới tui in. Vậy thôi.
Xem bản PDF

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

Tin buồn: Bạn Phạm Minh Đạo mất


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Trong tay cuốn Kỷ yếu Khóa 6 năm 2020

Kỷ niệm 55 năm
Sinh ra trong khói lửa 


Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày những học trò lớp 5 của Trường Văn hóa Quân đội TSQ tụ tập về Trại Hòe, Ban Liên lạc đã cho xuất bản cuốn sách Kỷ yếu. Là một trong những người hăng hái đặt mua đầu tiên cuốn sách quý này, thế mà lại nằm trong số ít người sau cùng nhận đến tay.

1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>