Về thăm chiến trường xưa (K5)

Start:     Mar 9, '08
Location:     An Mỹ (Yên Mỹ - Đại Từ - Thái Nguyên)
...những chuyến đi nhỏ lẻ như vậy cũng rất có ý nghĩa...

Tin của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, 12 tháng ba, 2008)

Xem: Tin nhanh - Kiến Quốc.

Sáng chủ nhật 9/3/08, bạn Nguyễn Quang Bắc tổ chức chuyến hành hương thăm lại An Mỹ, Đại Từ. Thành phần gồm các bạn k5: Võ Minh Đạo, Nguyễn Tăng Lực, Nguyễn Thế Thịnh. Hơi tiếc là không gặp được thày Đại Thành vì thày ra Thái Nguyên trông cháu. Các bạn có đến thăm gia đình chị Quỳnh.


Theo kế họach, chúng ta sẽ đặt bia kỷ niệm ở An Mỹ nhưng bạn Quang Bắc đưa ra ý tưởng: nên xây dựng nhà văn hóa có trưng bày nhiều kỷ niệm cùng sách báo sẽ có ý nghĩa hơn. Việc này sẽ bàn với BLL. Dù sao những chuyến đi nhỏ lẻ như vậy cũng rất có ý nghĩa.