K7 HN ĐÓN BẠN NHA TRANG

Start:     Nov 25, '08 6:00p
Location:     HN

...Ba "Châu" cùng gia quyến ra Hà Nội. ACE Hà Nội vui quá , chờ bạn từ khi xe còn đang tân Hà Tĩnh...Cuộc vui có thêm nhiều khuôn mặt đã lâu mới gặp...

Khắc Việt


Xem:

1. ĐÓN BẠN NHA TRANG RA - Khắc Việt - 26/11/2008 – Blog “ÚT TRỖI”.