Ảnh cá nhân - K69/6/2012
Vân què.C11
0904 528 825

HN-VN

2CE - Nguyễn Việt Liên K8, C11

Xem bài viết:
  1. Bác đã nghe chúng tôi hát bài "Trường ca" - Nguyễn Tường Vân k6, C11, 31/01/2008, Blog K6
  2. Chuyện kể của người thiếu niên dũng sĩ đầu tiên được gặp Bác Hồ - Nguyễn Tường Vân k6, C11, 31/01/2008, Blog K6
  3. Tên đệm - hameok6, 01/09/2011, Blog K6


1967
23/12/2006


Trong khi chờ mọi người gửi ảnh đẹp của mình, mạn phép cắt trộm một số gương mặt từ các ảnh chung có trên mạng.
Do trình độ có hạn nên nhiều hình chưa được như mong muốn.
Rất mong các bác gửi ảnh bổ sung, sửa các lỗi và điền giúp tên những người còn thiếu nhé.
Xin cảm ơn!

Nhân có Bộ ảnh đẹp chụp hôm K6 HN gặp mặt 9/6/2012, tôi chuyển album sang chế độ xem công khai.

TTh
Xem ảnh cá nhân các khóa:
1. Ảnh cá nhân K7
2. Ảnh cá nhân K8
3. Ảnh cá nhân K4, Chân dung Bạn Trỗi k4

Xem thêm :
*. Danh sách Khóa 6 , Video "Chân dung khóa 6" của hameok6.
1. Danh sách Khóa 7 phía Bắc , Danh sách Khóa 7 miền Trung, Danh sách Khóa 7 phía Nam .
2. Danh sách Khóa 8.
3. Danh sách Khóa 3.
4. Danh sách Khóa 4.
5. Danh sách Khóa 5 phía Bắc 2 , Danh sách Khóa 5 phía Nam, 2 .
6. Danh Sách Cán Bộ, Giáo viên trường Nguyễn Văn Trỗi.