K4 Gặp mặt Xuân 2008, ngày 23/2 tại Hưng Hoá

Start:     Feb 23, '08 08:00a
Location:     Đoàn Công binh N43 Hưng Hoá

...40 năm rồi nhìn cảnh trường cũ nhớ vô cùng! Tất cả mọi sinh hoat lai như hiên về trong tôi... Cây cối cuối nhà B1, B2 nay đươc sống lại, chứ 40 năm trước sáng nào cũng bị anh em trung đội 1 trung đội 2 rải thảm lúc bình minh lên hồng chân mây...
HQK


Xem:
1. Về cuộc gặp mặt k4 đầu năm 2008 - Hữu Thành.
2. Gặp mặt tại Đoàn CB N43 Hưng Hoá - Hữu Thành.