Trợ giúp


1. Đăng bài viết (phần chữ) thông thường:
2. Thêm hình ảnh vào bài viết thông thường:
3. Đăng bài tại Blog K6:
4. Sơ lược về HTML:
5. Đăng bài viết bằng chình sừa HTML:
6. Đăng ảnh bằng chình sừa HTML:


Các thẻ định dạng văn bản trong HTML
Nội dung của trang web cũng có thể được trình bày giống các tài liệu văn bản khác như Font chữ lớn nhỏ, đậm nhạt, nghiêng, gạch chân, màu sắc,... Việc định dạng này được thực hiện thông qua các thẻ định dạng văn bản trong HTML, chúng giúp các trình duyệt Web hiểu được cách trình bày và hiển thị văn bản trên trang Web.

http://www.buaxua.vn | Xem thêm tại: http://www.buaxua.vn/Thiet-ke-Web/Cac-the-dinh-dang-van-ban-trong-HTML.html
Căn bản về HTML
Read more : http://blog-xtraffic.pep.vn/huong-dan-dang-ky-va-su-dung-blogspot-blogger/#pepvn-m10b976d1-m995d4a88