K7 Hà Nội tổ chức họp mặt

Start:     Mar 22, '08 10:00a
Location:     Khách sạn CHÌA KHÓA VÀNG, 65 phố Quán sứ, Hà Nội.


...càng nhiều tuổi chúng ta càng có nhiều nhu cầu gặp gỡ nhau hơn, để trao đổi liên hệ với nhau nhằm mục đích giúp đỡ nhau trong cuộc sống công việc và cần quan tâm đến nhau nhiều hơn. Trường Trỗi chính là sợi dây gắn bó, đoàn kết giữa chúng ta với nhau...

Mời xem bài:
  1. Hình ảnh "nóng" K7 HN gặp mặt - Út Trỗi, 22/03/2008, Blog K8.
  2. K7 HN HỌP MẶT - AK7, 22/03/2008, Blog K8.