K4 (Bắc) Họp nhân Ngày Truyền thống trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

Start:     Oct 21, '07 07:00a
Location:     Nhà khách Hồ Côn Sơn (thuộc Ban TCQT, Tỉnh Đảng bộ Hải Dương), thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, Hải Dương
Họp k4 Hà Nội, 2007, tại Nhà khách Hồ Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương (47 k4 + 8 khác)

...cuộc gặp này vẫn đạt con số kỉ lục 47 bạn có mặt. Trong đó có 3 bạn ở TP HCM ra là Hà Chí Quang, Nguyễn Thanh Minh và Trần Mạnh Lảnh...

... Bầu lại Ban LL mới, tình hình cũng giống như Chí Quang kể ở trong Nam, anh em đòi "y như cũ". Đúng là đại tiện, nếu người ta đã thoả mãn rồi thì chả còn muốn thay đổi...

(Hữu Thành)Xem:

1. 21/10, họp k4 Ngày Truyền Thống - Hữu Thành tại Blog "Bạn Trỗi".
2. 21/10, bên lề cuộc gặp mặt - Hữu Thành tại Blog "Bạn Trỗi".
3. Khẳng định họp khoá 4 ngày 21/10 - Hữu Thành tại Blog "Bạn Trỗi".
4. Thông báo họp khoá 4 ngày truyền thống trường Trỗi - Hữu Thành tại Blog "Bạn Trỗi".