Suy nghĩ chiến lược của 1 bạn Trỗi - Kiến Quốc

Kiến Quốc giới thiệu bài phỏng vấn Đặng Kim Sơn, bạn Trỗi k6, của BBC Việt ngữ hôm 17/8/2009, về hiện trạng phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay.Quốc Phương

Đã 64 năm trôi qua kể từ cuộc cách mạng tháng Tám giành độc lập diễn ra năm 1945 và 23 năm cũng đã trôi qua kể từ công cuộc ‘đổi mới’ được đại hội lần thứ VI trung ương đảng cộng sản Việt Nam phát động, Việt Nam vẫn còn đang ‘đau đầu’ tìm cách thoát khỏi bế tắc cho nông thôn và nông dân.

"Mô hình hy sinh nông nghiệp, nông thôn trước, rồi bù đắp lại, hàng trăm năm sau đó, chắc chắn nay không còn thực hiện được nữa," Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn từ Hà Nội khẳng định với BBC Việt ngữ trong cuộc phỏng vấn hôm 17/8/2009, về hiện trạng phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay. "Nếu bây giờ chúng ta phá hoại môi trường, chắc chắn thiên tai sẽ diễn ra, dịch bệnh sẽ hoành hành. Nếu chúng ta bần cùng hoá nông dân, thì chắc chắn sẽ xảy ra bất ổn xã hội, bất ổn chính trị," nhà chiến lược nông nghiệp, nông thôn Việt Nam cảnh báo.
...

Xem tiếp: Con đường nào cho nông dân? - Quốc Phương, 19/8/2009, BBCvietnamese.com

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn nhiều năm nghiên cứu về nông thôn