“Chiến dịch Vũng tàu 08”

Start:     Dec 6, '08
Location:     Vũng tàu
đám cưới con gái của Phúc Chiến K5

...lực lượng Sài gòn-Gia định mở “chiến dịch Vũng tàu 08” gồm 5 cánh quân...
...
Nội dung :
a/ Trong ngày anh em tới tiễn đưa anh Tam, chia buồn cùng Văn Thái và gia quyến.
b/ Tối ghé đám cưới con gái của Phúc Chiến K5...

(Khách xuống dự và chủ nhà "rất chi là Trỗi"! Một phong cách không thể thay đổi!)

(Gửi bởi Hà Chí Quang lúc 2:27 CH , 10/12/2008)
Xem:

1. Tin nhanh Vũng tàu - Hà Chí Quang, 10/12/2008 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"