Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Tốp ca


Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sáng tác: Đỗ Minh

Bài hát 'Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam'
Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên,
đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới,
ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam,
khối kết đoàn công – nông bền vững.

Đời cần lao ấm tình yêu chói niềm tin,
vì ngày mai, ấm no tự do hạnh phúc,
nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm lên đường tranh đấu, tới hòa bình, nhà máy búa rền, lúa vàng ngập đồng.

Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh.

bài này đầu tiên có tên là Vầng Trời Đông, nhưng được biết đến nhiều hơn với tên Chào mừng Đảng lao động Việt Nam. Khi Đảng đổi tên thành ĐCSVN thì bài hát có tên như ngày hôm nay.