Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Về Đất Mũi
0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Ảnh cũ K7 - K6

Ảnh từ Bài viết của Như Nguyện Hồ>>NVT K3 - 03/10/2018 14:09
K7 CỦA EM TÔI.

Thương nhớ khôn nguôi...

Nguyễn Thắng Bình
Đây là nhóm "bồ Tây" ở B4 ra Quế Lâm chơi, hồi đó còn ở bên Y Trung!
Hàng trên: Đinh Sỹ Luyện K7, Lý Tân Huệ K7, Hà Quang Vũ K7;
hàng giữa: Hứa Bá Vũ (Vũ chó) K6, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng cò) K6, Vũ Mạnh Hùng K7 (đã mất);
hàng dưới: Hồ Phương Bình K7 (đã mất), Nguyễn Thằng Bình K7Vũ Hào (Hào sẹo) K6.
Mấy ông K6 là bị lưu ban vì nhiều lý do dễ cảm nhận đc!

Xem: FB Khóa 7 Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>