K3 (Bắc) gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 39 năm nhập ngũ

Start:     Aug 5, '07 2:00p
Location:     ?, Hà Nội
...

Khóa 3 trường Văn hóa quân đọi Nguyễn Văn Trỗi chúng ta đã sống với nhau 42 năm. Nhưng hầu hết sau khi học xong lớp 10, đều ra nhập quân ngũ vào ngày 1/8/1968, chúng ta lấy đó làm ngày gặp mặt truyền thống của khóa 3 trường Trỗi. Năm nay, theo truyền thống, khóa 3 lại họp mặt anh em vào chủ nhật đầu tháng 8.
...

Xem:

1. Kỷ niệm 39 năm ngày nhập ngũ - Bạn Trỗi khóa III .