K7 Sài Gòn đón "Mì chính cánh"

Start:     Aug 13, '08 7:00p
Location:     Nhà hàng "Sài Gòn xưa"

...Mỗi khi có bạn ...ở tỉnh xa về thăm ...các bạn Trỗi ...thường tổ chức những buổi giao lưu gặp gỡ bạn bè... Nếp sinh họat này lâu nay đã thành thói quen của hội Trỗi.

Bữa nay Bích Hà C11 K7 vào Sài Gòn công tác, Trỗi K7SG có buổi gặp gỡ thật vui với bạn Hà Nội đã lâu thật lâu mới gặp lại...

...Bạn mình cười thật tươi:"Mấy chục năm mới gặp lại các "cụ", vui như Tết!"...

(Đỗ Nghĩa)Xem:

1. SÀI GÒN ĐÓN BẠN. - Đỗ Nghĩa, 14/8/2008 - Blog Út Trỗi.
2. Nhắn các bạn SG. - Hải Anh, 10/8/2008 - Blog Út Trỗi.
3. QUEN, KHÔNG QUEN - HBĐ, 8/8/2008 - Blog Út Trỗi.
4. TÌM THẤY CÁC BẠN CỦA TÔI RỒI! - Hải Anh, 6/8/2008 - Blog Út Trỗi.
5. Chuyện các bạn gái của tôi. - Đỗ Nghĩa, 2/8/2008 - Blog Út Trỗi.
6. Tin nhanh: Giao ban "hẹp" đột xuất. - Vinhnq, 2/8/2008 - Blog Út Trỗi.
7. Nhắn 4SG! - Út Trỗi, 19/7/2008 - Blog Út Trỗi.

8. CHUYỆN CỦA BẠN TÔI. - Đỗ Nghĩa, 12/7/2008 - Blog Út Trỗi.