Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

100 ngày bạn Dũng Kều


Son Luu Minh 26/8/2018
Dự đám 100 ngày bạn Kều Dũng.
Photo Long Hoàng

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Gặp mặt K6 toàn quốc - 5/2018
0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Thăm thầy Khương


Vu Dien Bien 17 Tháng 7/2018 lúc 011:11 · Vĩnh Yên, Việt Nam ·
Hôm nay chúng tôi thay mặt các bạn K6 NVT đến thăm thầy Khương

Thầy Nguyễn Văn Khương

B trưởng K6, K8-B4
1936

Mb: - Nr: 0211.3846292 - Cq: - FB: - Email: - - Blog: http://bantroi.blogspot.com/2009/06/hoc-sinh-ve-tham-thay.html - Vĩnh Phúc - VN
- - 1

29/04/2015

khi biết tin thầy vừa đi điều trị bệnh trọng ở BV về. Kính chúc thầy Khương chóng lành bệnh và còn được tâm sự với thầy nhiều chuyện nữa về kỷ niệm trường NVT!
Và gặp mặt các bạn K6 Vĩnh Yên, Vũ ty và Huy Hùng vui vẻ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của khoá giao.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>