Cuối tuần

Start:     Mar 25, '11
End:     Mar 27, '11
Location:     HN, TP. HCM

hội thường nhậu K7

Sài Gòn cuối tuần
- ĐN, 28/03/2011, Blog K8.


ở Vườn dừa, 'quán ruột' của Đoàn Khánh

DMĐ chiêu đãi lên ông ngoại
- TranKienQuoc, 28/03/2011, Blog K5.

Củ Chi, xưởng cơ khí của Phan Nam

Đi chơi ngoại ô
- TranKienQuoc, 28/03/2011, Blog K5.