Tư liệu quý: ảnh Nguyễn Quang Bình


Bổ sung ảnh và thông tin của bạn Nguyễn Quang Bình do bạn Hồ Bàng K7 sưu tầm cho kỉ yếu K7.
Cảm ơn bạn !
Nguồn: FB Khóa 7 Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi