Chân dung và Danh sách khóa 6 - hameok6 (Cập nhật 07/2015)

Xem bản mới cập nhật 25/07/2016 tại đây - Xem chi tiết tại phần comment
DANH SÁCH được xếp theo thứ tự ABC (Tên - Họ - Đệm).
Rê chuột lên tên người cần xem để xem ảnh nhỏ, địa chỉ liên lạc.
Nhấp chuột vào tên người cần xem để xem ảnh to và thông tin chi tiết.


Mời xem thêm phiên bản ảnh 1. Cao Tuấn Anh

  Cao Tuấn Anh

  B2
  1954

  Mb: 0913.559 199 - Nr: 069.54438 - Cq: 069.55476(2)7- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/cao-tuan-anh.html - HN - VN
  - - Bộ TL TTin TC KT -

  1965

  9/6/2012

 2. Nguyễn Hoàng Anh FB

  Nguyễn Hoàng Anh

  B1
  1953

  Mb: 0908. 414 218 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000432056132- Email: hoanganhngtk115@yahoo.com.vn, https://www.facebook.com/profile.php?id=100000432056132 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hoang-anh.html - TP HCM - VN
  Phó khoa - Bác sĩ - Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh Lý, Viện 115 Tp. HCM -

  1972

  5/2014

 3. Nguyễn Việt Anh

  Nguyễn Việt Anh
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-anh.html - HN - VN
  - - -

  20xx

 4. Phạm Sỹ Bắc

  Phạm Sỹ Bắc
  Mb: 0912.281 787 - Nr: 38235737 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-sy-bac.html - HN - VN
  - - -

  2010

 5. Nguyễn Thế Bằng

  Nguyễn Thế Bằng

  B2
  1954

  Mb: 0913.201 979 - Nr: 043.231652 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-bang.html - HN - VN
  - - Hải quan HN -
  2AE - Nguyễn Thế Long K7

  1966

  9/6/2012

 6. Dương Thái Biên

  Dương Thái Biên

  B1
  1954

  Mb: 0903.349009(hay0903 349 006?) - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/duong-thai-bien.html - Cần Thơ - VN
  - - -

  1966

  2011

 7. Võ Điện Biên

  Võ Điện Biên


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-ien-bien.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Võ Hòa Bình K3-C11,
  Võ Hạnh Phúc K4-C11

  197x

  09/2014

 8. Vũ Điện Biên V FB

  Vũ Điện Biên


  1954

  Mb: 0989.099954 Viber, 0903.234284 - Nr: 043.7220666 - Cq: 069.555036, 069.556906- FB: https://www.facebook.com/vudien.bien- Email: bien54@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-ien-bien.html - HN - VN
  4//, Tr khoa - Bác sĩ - Viện QY 108 - Bộ QP, Khoa A2, - Trưởng BLL K6
  2AE - Vũ Chính Liêm K8

  19xx

  9/6/2012

 9. Cao Nguyên Bình

  Cao Nguyên Bình


  1954

  Mb: 0904.343 591 - Nr: 043.8460713 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/cao-nguyen-binh.html - HN - VN
  - - XN đại tu ô tô số 3, Như Quỳnh -

  13/07/2013

 10. Đặng Thanh Bình

  Đặng Thanh Bình

  B5
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-thanh-binh.html - HN - VN
  Phó Thống đốc - - Ngân hàng Nhà nước VN -
  2AE - Đặng Thanh Hùng K3

  19xx

  2006

 11. Đỗ Hòa Bình FB

  Đỗ Hòa Bình

  B3
  1954

  Mb: - Nr: 00.1.978.3806117 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/binh.do.524934- Email: binhdo@btsoft.net - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/o-hoa-binh.html - Ipswich - USA
  - - -

  1965

  12/2011

 12. Lê Quốc Bình

  Lê Quốc Bình


  1954
  2009 - Đã mất (7/7 ÂL)
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-quoc-binh.html - TP HCM - VN
  - - Lính pháo cao xạ tham gia trận Điện Biên Phủ trên không -
  2AE - Lê Quốc Thái K4

  1972

  2008

 13. Lê Thanh Bình

  Lê Thanh Bình

  B2


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-thanh-binh.html - ? - VN
  - - -

  1970

 14. Nguyễn Gia Bình

  Nguyễn Gia Bình

  B2
  1954

  Mb: 0912.173539 - Nr: 043.8310002 - Cq: 069.555057- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-gia-binh.html - HN - VN
  Phó Chủ nhiệm Khoa - Bác sĩ - Viện QY 108 - Bộ QP, Khoa Xét nghiệm Sinh hoá -

  1965

  2011

 15. Nguyễn Quang Bình

  Nguyễn Quang Bình

  B5
  1954

  Mb: 0903. 861 389 - Nr: - Cq: - FB: - Email: quangbinh54@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quang-binh.html - TP HCM - VN
  - - -

  1976

  03/2010

 16. Nguyễn Thanh Bình V

  Nguyễn Thanh Bình

  B3
  1954

  Mb: 0912.971889 Viber - Nr: 080.48781 - Cq: 043.7626550- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-thanh-binh.html - HN - VN
  - - Trường Mẫu giáo Dân Lập Liễu Giai -
  3AE - Nguyễn Thế Thịnh K5,
  Nguyễn Thị Thái K8-C11

  10/2011

 17. Nguyễn Thị Bình

  Nguyễn Thị Bình

  B3
  1954

  Mb: - Nr: 043.9430104 - Cq: 043.8266416- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-thi-binh.html - HN - VN
  - - Ban Kế hoạch, Tổng Cty Dệt may -
  3AE - Nguyễn Chiến K1,
  Nguyễn Thắng K3

  06/2008

 18. Nguyễn Văn Bình V FB

  Nguyễn Văn Bình

  B3
  1954

  Mb: 0903.450069 Viber - Nr: 043.9331471 - Cq: 069.512268- FB: https://www.facebook.com/vanbinh.nguyen.12914216- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-binh.html - HN - VN
  - - Cục KT Công binh -
  2AE - Nguyễn Lê Trung K4

  1972

  9/6/2012

 19. Phạm Bá Bình

  Phạm Bá Bình

  B1


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-ba-binh.html - HN - VN
  - - VP2, C16 Bộ Nội vụ TP.HCM -

 20. Phạm Hòa Bình V

  Phạm Hòa Bình

  B1
  1954

  Mb: 0988 504 555 Viber, 0983.130854 - Nr: 043.332692 - Cq: 069.572105, 069.255345- FB: - Email: binhtrieu108@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-hoa-binh.html - HN - VN
  *, PGS TS P Viện Tr - Bác sĩ - Viện QY 108 - Bộ QP, Khoa Ngoại Thần kinh -
  3AE - Phạm Gia Lương K2,
  Phạm Gia Lượng K6

  1966

  2011

 21. Quản Thanh Bình

  Quản Thanh Bình


  1954

  Mb: 0912.100596 - Nr: 043.8461916 - Cq: 069.516080- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/quan-thanh-binh.html - HN - VN
  - - Viện Tên lửa -

  1978

  04/2015

 22. Sử Thanh Bình

  Sử Thanh Bình
  Mb: 0903. 371 422 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/su-thanh-binh.html - TP HCM - VN
  - - -

  02/2013

 23. Vũ Hòa Bình V

  Vũ Hòa Bình

  B3
  1954

  Mb: 0908. 694 589 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-hoa-binh.html - ? - VN
  - - Lính bộ binh Quảng Trị 1972-1975 D3/E101/325/2 -

  1970

  20xx

 24. Nguyễn Đức Cảnh V

  Nguyễn Đức Cảnh


  1954

  Mb: 0903 670 816 Viber, 0986.801069, 0914.020854 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-uc-canh.html - Quy Nhơn - VN
  PGĐ - - Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Bình Định. TT05-06  -
  2AE - Nguyễn Đức Can K7

  1965

  29/6/2006

 25. Hoàng Tam Châu

  Hoàng Tam Châu

  B3
  1954

  Mb: 0913.235037 - Nr: 080.48395, 258261/3395 - Cq: 043.8387073- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/hoang-tam-chau.html - HN - VN
  - - Cục KT Bộ TL Tăng Thiết Giáp Cổ Nhuế -
  3AE - Hoàng Lương Hòa K2-C11,
  Hoàng Tam Ngọc K5

  9/6/2012

 26. Trần Việt Châu

  Trần Việt Châu


  1954

  Mb: 0903.423177 - Nr: 341047 - Cq: 268131/2301- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-viet-chau.html - HN - VN
  - - P17 Bộ Công an -

  8/8/2014

 27. Nguyễn Ngọc Chi

  Nguyễn Ngọc Chi

  B3
  1954

  Mb: 0903.714111 - Nr: - Cq: - FB: - Email: tranhanhthu@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-ngoc-chi.html - TP HCM - VN
  - - -

  1970

  2012

 28. Đỗ Thành Chiến

  Đỗ Thành Chiến  2013 – Đã mất đầu tháng 7/2013 tại TPHCM vì bệnh hiểm nghèo.
  Mb: 0958 169 711 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/o-thanh-chien.html - TP HCM - VN
  - - -

  20xx

 29. Ngô Quyết Chiến

  Ngô Quyết Chiến


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: 01.2169350- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngo-quyet-chien.html - Phúc Yên - VN
  - - Công ty Hóa chất và vật liệu nổ Z123 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Xuân Hòa, Phúc Yên) -

 30. Tạ Quang Chiến

  Tạ Quang Chiến

  B2
  1954

  Mb: 0987. 051 403 - Nr: 043.5525857, 043.5117316 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ta-quang-chien.html - HN - VN
  - Tự do - Cửa hàng Video -
  2AE - Tạ Hoà khoá 8

  1965

  12/2008

 31. Nguyễn Vĩnh Chinh

  Nguyễn Vĩnh Chinh
  Mb: 0913.440718 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-vinh-chinh.html - Quy Nhơn - VN
  - - -

  20xx

 32. Đặng Quân Chính

  Đặng Quân Chính

  B2
  1954

  Mb: 0049.17624370600 - Nr: 0049.304253689 - Cq: 0049.3085966055- FB: - Email: quanchinhdang@yahoo.de - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-quan-chinh.html - Berlin - CHLB Đức
  - - -

  1970

  03/07/2015

 33. Lê Minh Chính V FB

  Lê Minh Chính

  B1, B3
  1954

  Mb: 0913.092280 Viber - Nr: 043.7341841 - Cq: 069.556827, 069.552890- FB: https://www.facebook.com/le.m.chinh.9- Email: leminh_chinh@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-minh-chinh.html - HN - VN
  4// - - Cục Tác chiến điện tử -
  2AE - Lê Minh Nghĩa K8

  1970

  05/06/2011

 34. Tạ Quang Chính V

  Tạ Quang Chính

  B2, B3
  1954

  Mb: 0982.150953 Viber - Nr: - Cq: 346686- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ta-quang-chinh.html - HN - VN
  *, Chủ nhiệm Chính trị - - Bộ QP, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng -
  2AE - Tạ Quang Vinh K3

  1966-69

  9/6/2012

 35. Phạm Ngọc Chỉnh V

  Phạm Ngọc Chỉnh

  B4
  1954

  Mb: 0912.213348 Viber - Nr: 043.7330145 - Cq: 069.556171- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-ngoc-chinh.html - HN - VN
  4// - GV - Học Viện QP- Bộ QP -
  3AE - Phạm Ngọc Nguyên K2,
  Phạm Ngọc Thiết K8

  1971

  9/6/2012

 36. Trần Lập Công

  Trần Lập Công


  1954

  Mb: 0913.305058 - Nr: - Cq: 043.8583211- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-lap-cong.html - HN - VN
  VPh - - Viện Y học cổ truyền Quân Đội -

  9/6/2012

 37. Trần Thành Công FB

  Trần Thành Công

  B1
  1954

  Mb: 0902.461215 - Nr: - Cq: 083. 7164 381- FB: https://www.facebook.com/thanhcong.tran.5688- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-thanh-cong.html - TP HCM - VN
  Gđ - - Doanh nghiệp Dệt-May-Thêu Trần Thành Công -
  4AE - Trần Thắng Lợi K3,
  Trần Kiến Quốc K5,
  Trần Hữu Nghị K8

  1970

  12/2012

 38. Võ Quốc Công

  Võ Quốc Công

  B2, B3
  1954
  2009 – Đã Mất lúc 7g25' sáng 28/9/2009 (10/8 Kỷ Sửu) tại BV An Sinh, TPHCM do bệnh hiểm nghèo.
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-quoc-cong.html - TP HCM - VN
  - - -
  2AE - Võ Quốc Tấn K3

  196x

  2007-2008

 39. Nguyễn Hoàng Cương

  Nguyễn Hoàng Cương


  1954

  Mb: 0912.177920 - Nr: 043.5140559 - Cq: 043.9332830- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hoang-cuong.html - HN - VN
  - - -

  1965

  10/2010

 40. Nguyễn Việt Cường

  Nguyễn Việt Cường
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-cuong.html - HN - VN
  - - UB Vật giá NN -

 41. Phạm Gia Cường

  Phạm Gia Cường

  B3
  1954

  Mb: 0982.476858 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-gia-cuong.html - HN - VN
  - - TC Công nghiệp QP -

  1965

  06/2008

 42. Trịnh Việt Cường

  Trịnh Việt Cường


  1954

  Mb: 0913.525841 - Nr: 043.5726394 - Cq: 043.9740178- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/trinh-viet-cuong.html - HN - VN
  - - Cty tư vấn & Thiết kế XDHN -
  3AE - Trịnh Việt Dũng K4, Trịnh Chí Liêm K8
  Trịnh Chí Liêm K8

  1965

  09/06/2012

 43. Lưu Vi Dân

  Lưu Vi Dân


  1954
  2014 - Đã mất
  Mb: 0913.201955 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-vi-dan.html - HN - VN
  - - T. cục Hải quan -

 44. Nguyễn Duy Đảo V FB

  Nguyễn Duy Đảo

  B3, B5
  1954
  2015 - Đã mất
  Mb: 0903831189 Viber, 0907.284724 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007599371536- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-duy-ao.html - TP HCM - VN
  - - đài dẫn đường sân bay Tân Sơn Nhất - BLL K6 TP HCM

  1969

  03/2011

 45. Phạm Minh Đạo V FB

  Phạm Minh Đạo

  B1
  1953

  Mb: +48 510 80 80 11 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/minhdao.pham.58- Email: mleeko@gmail.com (của con trai là Phạm Minh Đức) - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-minh-ao.html - Warsaw - Ba Lan
  - - -

  196x

  04/08/2013

 46. Lê Lam Điền

  Lê Lam Điền
  Mb: 0122.7209945 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-lam-ien.html - TP HCM - VN
  - - nghề may mặc -

  20xx

 47. Nguyễn Nam Điện V

  Nguyễn Nam Điện


  1954

  Mb: 0903.805 765 Viber - Nr: - Cq: 08.8446814- FB: - Email: namdien@mail.viettel.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-ien.html - TP HCM - VN
  Gđ - - Nhà máy in báo QĐND2 - BLL K6 TP HCM, BBT "Sinh ra trong khói lửa"
  2AE - Nguyễn Thành Biên K8

  08/03/2014

 48. Hoàng Thanh Định

  Hoàng Thanh Định

  B1
  1954
  2015 - Đã mất ngày mồng một tết Ất Mùi (19/02/2015)
  Mb: 0913 566 581, 0913.566501 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/hoang-thanh-inh.html - HN - VN
  - - Viện QY 108, Bộ QP - Ban Quản lí công trình -

  1965

  1965

 49. Nguyễn Trung Định

  Nguyễn Trung Định


  1954

  Mb: 0913.211502 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-trung-inh.html - HN - VN
  - - Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mây tre -

  9/6/2012

 50. Nguyễn Nam Đông

  Nguyễn Nam Đông

  B2
  1954
  2010 – Đã mất do bệnh 19/3/2010 (Tức 4/2 năm Canh Dần)
  Mb: - Nr: 043.8537776 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-ong.html - HN - VN
  - - Cty Môi trường Đô thị -
  2AE - Nguyễn Nam Khánh K2

 51. Vũ Xuân Đồng V FB

  Vũ Xuân Đồng

  B2
  1949?

  Mb: 0903 427 254 Viber, 0903.234835 - Nr: 0321.811665 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008935775277- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-xuan-ong.html - Hưng Yên - VN
  - - -

  1965

  01/07/2015

 52. Nguyễn Hoài Đức

  Nguyễn Hoài Đức

  B1


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hoai-uc.html - ? - Szlovák
  - - -
  2AE - Nguyễn Thanh Kỳ K3

 53. Đỗ Việt Dũng

  Đỗ Việt Dũng


  1954

  Mb: 0983.221153 - Nr: 043.8436841 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/o-viet-dung.html - HN - VN
  4// - - VP Bộ TTM -

  1970

  9/6/2012

 54. Hồ Trí Dũng

  Hồ Trí Dũng

  B2
  1954

  Mb: 0913.208388, 0983.208388 - Nr: 043.9363880 - Cq: 043.9436738- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ho-chi-dung.html - HN - VN
  - - VP, Bộ Khoa Học & Công nghệ -

  1970

  9/6/2012

 55. Lê Quang Dũng

  Lê Quang Dũng

  B2
  1954

  Mb: 0904.189387 - Nr: 043.8583813 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-quang-dung.html - HN - VN
  - - Bộ QP -

  26/12/2010

 1. Lê Trung Dũng

  Lê Trung Dũng

  B3, B5
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-trung-dung.html - HN - VN
  - - -

 2. Lê Dũng

  Lê Dũng

  B3


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.hu/2012/10/Le-Dung.html - ? - VN
  - - -
  3AE??? - Lê Tường Long K3, Lê Chí Hòa K5???

 3. Nguyễn Anh Dũng

  Nguyễn Anh Dũng


  1954

  Mb: 09181. 091 450 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-anh-dung.html - TP HCM - VN
  - - -

  1971

  2010

 4. Nguyễn Quang Dũng

  Nguyễn Quang Dũng

  B3
  1954

  Mb: 0976 183 389, 0913.233294, 0904.660600 (ngoài giờ) - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quang-dung.html - HN - VN
  - - Quỹ Hỗ trợ phát triển -

  1971

  2007

 5. Nguyễn Thế Dũng V

  Nguyễn Thế Dũng

  B3


  Mb: 0913 223 945 Viber - Nr: - Cq: 266688- FB: - Email: dnguyen1@worldbank.org - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-dung.html - HN - VN
  - - Bộ KHCNMT, OPEC -

 6. Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyễn Tiến Dũng

  B3, B5


  Mb: - Nr: 430717 - Cq: 347832- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-tien-dung.html - HN - VN
  - - Viện KT Ôtô -

  1970

  07/12/2015

 7. Trần Quốc Dũng

  Trần Quốc Dũng

  B3, B5
  1954

  Mb: 0048. 6059 54676 - Nr: 00.48.22.6590601 - Cq: - FB: - Email: tran_quoc_anh@wp.pl, (Email của con trai) - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-quoc-dung.html - Warsaw - Ba Lan
  - - -

  197x

  04/08/2013

 8. Vương Tiến Dũng

  Vương Tiến Dũng

  B5


  Mb: 04 37 335 926 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vuong-tien-dung.html - HN - VN
  KS - - NM bánh kẹo Hải Châu -

  2011

 9. Vương Dũng

  Vương Dũng

  B5
  1954

  Mb: 0989.192331 - Nr: 043.8453387 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vuong-van-dung.html - HN - VN
  KS - Tự do - -

  9/6/2012

 10. Nguyễn Tùng Giang

  Nguyễn Tùng Giang

  B3
  1954

  Mb: 0903 942 039 - Nr: - Cq: - FB: - Email: giang.nt74@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-tung-giang.html - TP HCM - VN
  - - -

  1965

  30/03/2013

 11. Đỗ Giới FB

  Đỗ Giới

  B1, B3
  1954

  Mb: 0983.280727 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009144053394- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/o-gioi.html - HN - VN
  4// - - Bộ QP - Viện KTQS -

  9/6/2012

 12. Vũ Hào

  Vũ Hào

  B1
  1954

  Mb: 0913.526190 - Nr: 325852 - Cq: 325523- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-hao.html - HN - VN
  - - Ban Tài chính - Quản trị TW -

  2011

 13. Ngô Thái Hòa FB

  Ngô Thái Hòa


  1954

  Mb: +49 1522 1801443, 0049.1748974559 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/vietanh.le.5249349- Email: ngothaihoa@yahoo.de, Yahoo Messenger: vaberlin01,
  Blog: http://vaberlin01.blogspot.com/ - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngo-thai-hoa.html - Berlin - CHLB Đức
  - - -

  3/07/2015

 14. Nguyễn Văn Hòa FB

  Nguyễn Văn Hòa


  1954

  Mb: 0913.219342 - Nr: 043.8236760 - Cq: 043.8232565- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006949428339- Email: hoa_hang_an@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-hoa.html - HN - VN
  PGĐ - - Cty Môi trường đô thị HN -

  1971

  9/6/2012

 15. Vũ Biên Hòa

  Vũ Biên Hòa

  B1
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-bien-hoa.html - ? - CHLB Đức
  - - -

  1970

  197x

 16. Vũ Quốc Hoàn

  Vũ Quốc Hoàn

  B4
  1954

  Mb: 0913.249062 - Nr: 043.39429161 - Cq: 043.39438347- FB: - Email: vqhoan@most.gov.vn, titnga@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-quoc-hoan.html - HN - VN
  Chuyên viên chính - - Bộ Khoa Học & Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính - BLL
  3AE - Vũ Quốc Khải K3,
  Vũ Minh Hà K8-C11

  1971

  9/6/2012

 17. Nguyễn Việt Hoàng

  Nguyễn Việt Hoàng

  B2
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-hoang.html - ? - USA
  - - -

  1970

  2014

 18. Huỳnh Văn Hội

  Huỳnh Văn Hội

  B2
  1954

  Mb: 0908 031 206, 0913.597642 - Nr: - Cq: 256018- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/huynh-van-hoi.html - HN - VN
  - - XN Dệt kim Thăng Long 46 hàng Quạt -

  1965

  2011

 19. Nguyễn Kim Hồ

  Nguyễn Kim Hồ

  B1
  1954

  Mb: 0982.347666, 0988.442949 - Nr: 3656072 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-kim-ho.html - Đà Nẵng - VN
  Hưu - - -

  1965

  31/07/2013

 20. Huỳnh Hồng

  Huỳnh Hồng

  B2
  1954
  2013 – Đã mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM
  Mb: 0913.807888 - Nr: - Cq: - FB: - Email: hvhong8854@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/huynh-van-hong.html - TP HCM - VN
  - - - BLL K6 TP HCM
  2AE - Huỳnh Cúc K8

  1972

  200x

 21. Nguyễn Việt Hồng

  Nguyễn Việt Hồng

  B3
  1953

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-hong.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Nguyễn Cương K3, Nguyễn Việt Hằng K7-C11

  197x

  10/2014

 22. Ngô Trọng Huấn FB

  Ngô Trọng Huấn

  B3


  Mb: 0915. 59 59 50 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007073686601- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngo-huan.html - HN - VN
  - - -

  1966

  09/04/2015

 23. Bùi Thanh Hùng V FB

  Bùi Thanh Hùng


  1954

  Mb: 0913.215922 Viber - Nr: 043.8234561 - Cq: 043.9341578- FB: https://www.facebook.com/thanhhung.bui.372- Email: thanhhungcnvn@yahoo.com.vn, HungBT@moit.gov.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/bui-thanh-hung.html - HN - VN
  Phó tổng biên tập - - Báo Công nghiệp, Bộ Công nghiệp -

  9/6/2012

 24. Nguyễn Chí Hùng FB

  Nguyễn Chí Hùng


  1953

  Mb: 0986 006 374, 0904.106370 - Nr: 043.8326595 - Cq: 069.578306- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004225669248- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-chi-hung.html - HN - VN
  4//, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy - Bác sĩ - Viện 69, Bộ TL Lăng -

  1970

  27/11/2014

 25. Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyễn Mạnh Hùng

  B2
  1954

  Mb: 0973. 763 957 - Nr: 043.6641013 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-manh-hung.html - HN - VN
  - - -

  9/6/2012

 26. Nguyễn Phi Hùng

  Nguyễn Phi Hùng
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-phi-hung.html - ? - VN
  - - -

 27. Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng


  1954

  Mb: 0912.228226 - Nr: 043.7195935 - Cq: 043.39714840- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quoc-hung.html - HN - VN
  Đội phó QLĐ - - Chi cục Đê điều Phòng Chống Lụt Bão - HN -

  10/06/2006

 28. Nguyễn Tuấn Hùng

  Nguyễn Tuấn Hùng

  B1
  1954

  Mb: 0903 23 6 1 32 hay 0903.23 61 62 - Nr: 043.8531816 - Cq: 043.7734536- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-tuan-hung.html - HN - VN
  Tr. P - KS - Bộ Tài Nguyên Môi trường -

  200x

 29. Nguyễn Việt Hùng

  Nguyễn Việt Hùng

  B1


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-hung.html - TP HCM - VN
  - - -

  1965

  1965

 30. Phan Văn Hùng

  Phan Văn Hùng
  Mb: - Nr: 0169.560009 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-van-hung.html - HN - VN
  - - -

 31. Phan Hùng

  Phan Hùng


  1954

  Mb: 0946 288 925, 0912.009144 - Nr: 043.8213251 - Cq: 043.7535086- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-hung.html - HN - VN
  - - Viện TK Kiến trúc Đô thị, Sở XD HN -

  9/6/2012

 32. Trần Huy Hùng

  Trần Huy Hùng


  1953

  Mb: 0982 566 398, 0912.448122 - Nr: 0211.860240 - Cq: 0211.862308- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-huy-hung.html - Thị Xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc - VN
  - - Học viện KT QS - Vĩnh Phúc -

  9/6/2012

 33. Võ Văn Hùng

  Võ Văn Hùng

  B1


  Mb: 0562. 241 519 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-van-hung.html - Quy Nhơn - VN
  - - -

  1971

  06/2015

 34. Vũ Hùng

  Vũ Hùng
  Mb: 0913 305 923 - Nr: 212990 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-hung.html - HN - VN
  Hưu - Hưu - -

  9/6/2012

 35. Phạm Hoàng Hưng

  Phạm Hoàng Hưng

  B3
  1954

  Mb: 0909. 099 009 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-hoang-hung.html - TP HCM - VN
  GĐ - - Trung tâm giám định Hải quan, TCHQ -

  1971

  3/2010

 36. Vũ Việt Hưng V FB

  Vũ Việt Hưng


  1954

  Mb: 0903 907 544 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/hung.vuviet.507- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-viet-hung.html - TP HCM - VN
  - - -
  2AE? - Vũ Việt Sơn K2

  197x

  2/2014

 37. Đoàn Quốc Khánh V FB

  Đoàn Quốc Khánh

  B2
  1954

  Mb: 0903 141 096 Viber, 0049.1522.5611.681 Viber, - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/khanh.doan.7737- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/oan-quoc-khanh.html - Leipzig - CHLB Đức
  - - -
  3AE - Đoàn Mạnh Thanh K2,
  Đoàn Mạnh Tuyên K8

  1965

  2012

 38. Nguyễn Quốc Khánh FB

  Nguyễn Quốc Khánh


  1954

  Mb: 00861 3888 130 870, 0912.572341 - Nr: 043.8371393 - Cq: 271701- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001249705622- Email: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001249705622 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quoc-khanh.html - HN - VN
  - - Cục Hàng không Dân dụng -
  2AE - Nguyễn Phương Tuấn K8

  2015

 39. Vũ Quốc Khánh FB

  Vũ Quốc Khánh

  B1


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/vukhanhxbtt.vukhanhxbtt- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-quoc-khanh.html - HN - VN
  - - -

  1978

  2015

 40. x x Khôi 

  x x Khôi 
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/khoi.html - ? - VN
  - - -

 41. Nguyễn Chí Kiên FB

  Nguyễn Chí Kiên

  B1, B3
  1954

  Mb: 0163 8943854, 0168 710 2601,
  0913.314808 - Nr: 025 879315, 0125.71499 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/Lao.Bua.9- Email: nguyenchikien2007@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-chi-kien.html - Lạng Sơn - VN
  - Tự do - -

  10/08/2012

 42. Trần Bá Kiên

  Trần Bá Kiên


  1953

  Mb: 0982 994 298 - Nr: 08-39904299 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-ba-kien.html - TP HCM - VN
  - - -
  2AE - Trần Bá Kim K6

  17/05/2015

 43. Trần Bá Kim V

  Trần Bá Kim

  B3, B5
  1954

  Mb: 0913.034613 Viber - Nr: 043.9761087 - Cq: 043.8525123- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-ba-kim.html - HN - VN
  - GV - ĐH Y -
  2AE - Trần Bá Kiên K6

  12/2011

 44. Nguyễn Văn Lai

  Nguyễn Văn Lai
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-lai.html - HN - VN
  - - XN Xây dựng Q. Đ.Đa -

  197x

  197x

 45. Tống Gia Lâm

  Tống Gia Lâm
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tong-gia-lam.html - Hải Phòng - VN
  - - -

 46. Đặng Bá Linh

  Đặng Bá Linh

  B3, B5
  1953
  1972 – Liệt sĩ, Hy sinh 26 hay 28-8-1972, Mặt trận Quảng Trị tại Cao điểm 105 Bắc (dưới chân điểm cao 367), thuộc dãy Trường Phước, Quảng Trị. (Đã quy tập lần 1 về NTLS xã Hải Lệ, Hải Lăng nhưng lọ penecicline đựng thông tin về LS bị thất lạc nên mộ anh trở thành vô danh. Sau đó LS được quy tập lần 2 về NTLS huyện Hải Lăng, Quảng Trị - Ga Diên Sanh, quá vài trăm mét - Gia đình lấy nắm đất từ cao điểm 105 Bắc về thờ).
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-ba-linh.html - HN - VN
  Liệt sĩ - - 1/1972 -
  2AE - Đặng Qúi Lai K2

  197x

 47. Vũ Thắng Lộ FB

  Vũ Thắng Lộ

  B3, B5
  1954

  Mb: 0913.540043 - Nr: 043.7535038 - Cq: 080.43614- FB: https://www.facebook.com/lo.vuthang- Email: minhvuchi@yahoo.com.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-thang-lo.html - HN - VN
  4// - - Ban Bảo vệ CT nội bộ, TC2 -

  1966

  9/6/2012

 48. Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyễn Xuân Lộc

  B1
  1954

  Mb: 0903 970 483 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-xuan-loc.html - TP HCM - VN
  - - -

  1969

 49. Nguyễn Văn Lợi

  Nguyễn Văn Lợi


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-loi.html - ? - VN
  - - -
  2 AE Nguyễn Đồng Thu k3

 50. Trần Thắng Lợi

  Trần Thắng Lợi


  1954

  Mb: 0913.345252 - Nr: 043.5630706 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-thang-loi.html - HN - VN
  - - XN Dược TW I -

  1965

  200x

 51. Nguyễn Thắng Lương

  Nguyễn Thắng Lương

  B1, B3
  1954

  Mb: 0983.265679 - Nr: - Cq: 0169.52648- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-luong-ngoc.html - HN - VN
  - - Cục Tài chính, Bộ QP -

  1965

  9/6/2012

 52. Phạm Sơn Lương V

  Phạm Sơn Lương


  1954

  Mb: 0916 605 181 Viber, 0919.190782 - Nr: 043.5331451 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-son-luong.html - HN - VN
  - Tự do - -

  200x

 53. Vũ Thiện Lương V

  Vũ Thiện Lương

  B3
  1954

  Mb: 0903 822 307 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-thien-luong.html - Vũng Tàu - VN
  - - -

  200x

 54. Phạm Gia Lượng

  Phạm Gia Lượng

  B2
  1954

  Mb: 0903. 809 061 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-gia-luong.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Phạm Gia Lương K2,
  Phạm Hòa Bình K6

  201x

 55. Đoàn Văn Luyện

  Đoàn Văn Luyện
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/oan-van-luyen.html - Quảng Ngãi - VN
  Dũng sĩ diệt Mỹ - Hưu - - chủ nhiệm hợp tác xã quản lý điện xã Bình Thạnh -

  1967

  06/2015

 56. Chu Minh

  Chu Minh


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/chu-minh.html - ? - VN
  - - -

 1. Nguyễn Anh Minh V FB

  Nguyễn Anh Minh


  1954

  Mb: 0915.431918 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007479934969- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-anh-minh.html - HN - VN
  - - Ban Tổ chức TW -
  4AE - Nguyễn Anh Tuấn K1,
  Nguyễn Kim Nhu K3-C11,
  Nguyễn Kim Hậu K8-C11

  1970

  9/6/2012

 2. Nguyễn Mạnh Minh

  Nguyễn Mạnh Minh

  B1
  1953
  1972 – Liệt sĩ, Hy sinh 25-3-1972, Mặt trận Nam Lào
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-manh-minh.html - HN - VN
  Liệt sĩ - - Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (đoạn A Lưới đến Đồng Hới Đường HCM), khu dành cho những Liệt sĩ thuộc Quận Đống Đa, HN -
  2AE - Nguyễn Mạnh Quang K4

  19xx

  19xx

 3. Nguyễn Văn Minh

  Nguyễn Văn Minh

  B1
  1954

  Mb: 01694977283, 0987 343 990 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-minh.html - Nha Trang - VN
  Hưu - - -

  200x

 4. Trần Ngọc Minh V

  Trần Ngọc Minh

  B3
  1954

  Mb: 0913.237779 Viber - Nr: 043.8693944 - Cq: 043.8257979- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/TranNgocMinh.html - HN - VN
  - - -

 5. Nguyễn Văn Nam FB

  Nguyễn Văn Nam

  B4
  1954

  Mb: 0903 632 714 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007360237296- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-van-nam.html - TP HCM - VN
  - - -

  1976

 6. Y Nam

  Y Nam  2001 – Đã mất vì căn bệnh hen phế quản cấp hiểm nghèo
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-y-nam.html - TP HCM - VN
  - - Ngân hàng Vietcombank -
  2AE - Y Việt K4

  197x

 7. Nguyễn Đình Nghị

  Nguyễn Đình Nghị
  Mb: 0983. 026 125 - Nr: 043.8282517 - Cq: 244309- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-inh-nghi.html - HN - VN
  - - -

  1967

  07/06/2008

 8. Nguyễn Hữu Nghị

  Nguyễn Hữu Nghị

  B2
  1954

  Mb: 0913.247527 - Nr: 043.8284517 - Cq: 232948- FB: - Email: nghi23pdp@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-huu-nghi.html - HN - VN
  - - TECA PRO -
  2AE - Nguyễn Hữu Thành K7

  1967

  9/6/2012

 9. Đinh Khởi Nghĩa

  Đinh Khởi Nghĩa


  1953

  Mb: 0912.391034 - Nr: 043.7720701 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/inh-van-nghia.html - HN - VN
  - - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao -

  1966

  9/6/2012

 10. Phạm Minh Nghĩa

  Phạm Minh Nghĩa

  B3
  1954

  Mb: 0169. 5222 387 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-minh-nghia.html - TP HCM - VN
  - - -
  2AE - Phạm Minh Chính K4, Phạm Minh Nghĩa K6

  1970

  2015

 11. Phan Đình Nhân

  Phan Đình Nhân

  B2
  1954

  Mb: 0913.217988 - Nr: 043.8435937 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-inh-nhan.html - HN - VN
  - - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố HN -
  2AE - Phan Thu Lương K3-C11

  1967

  2012

 12. Võ Mai Nhân V

  Võ Mai Nhân


  1954

  Mb: 0913. 528 771 Viber - Nr: 043.7562329 - Cq: 069.533048- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-mai-nhan.html - HN - VN
  - - VP, Bộ QP -

  197x

  09/06/2012

 13. Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyễn Văn Ngọc

  B1
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.hu/2012/10/nguyen-van-ngoc.html - ? - VN
  - - -

  1965

  1965

 14. Nguyễn Xuân Phát

  Nguyễn Xuân Phát

  B3, B5
  1953

  Mb: 0913.501817 - Nr: 043.5742156 - Cq: 043.8269126- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-xuan-phat.html - HN - VN
  PhP - - TC Du Lịch VN -

  09/06/2012

 15. Nguyễn Kim Phú V

  Nguyễn Kim Phú


  1954

  Mb: 0907877979 Viber, 0904.219197, 0913.910900, 0903.99955 - Nr: - Cq: 043.38244466- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-kim-phu.html - HN - VN
  Phó Tổng Giám đốc - - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt -

  2009

 16. Nguyễn Hoài Phúc V

  Nguyễn Hoài Phúc


  1954

  Mb: 0902. 920 882 Viber, 0903.404602 hay 0983.404602 - Nr: - Cq: 043.38255826 GĐ; 38250923- FB: - Email: phucnh@sgthn.netnam.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hoai-phuc.html - HN - VN
  Giám đốc - - Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Cty Lữ hành Saigon Tourist -

  1971

  200x

 17. Trương Trọng Phúc

  Trương Trọng Phúc

  B1


  Mb: 0905. 852 328 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/truong-phuc.html - Quy Nhơn - VN
  - - -

  1965

  14/02/2013

 18. Dương Quí Phước

  Dương Quí Phước
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/duong-qui-phuoc.html - ? - VN
  - - -

  1972

  1972

 19. Đặng Hữu Phương

  Đặng Hữu Phương


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-huu-phuong.html - Warsaw - Ba Lan
  - - -

  1974

  1974

 20. Hoàng Minh Phượng V FB

  Hoàng Minh Phượng


  1954

  Mb: 0916 067 459 Viber (VN), 0043.69911405615 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/minhphuong.hoanghussain- Email: hphuong57@yahoo.co.uk,
  phuong.ashiq@btinternet.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/hoang-minh-phuong.html - Wien - Áo
  - - -
  4AE - Hoàng Quốc Trinh K1,
  Hoàng Minh Châu K3-C11,
  Hoàng Quốc Hùng K5

  1967

  2008

 21. Đinh Ngọc Quân

  Đinh Ngọc Quân

  B1
  1954

  Mb: 0983.248337 - Nr: - Cq: 043.7163914 sau bấm số 0- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/inh-ngoc-quan.html - HN - VN
  - - FPT -

  197x

  2012

 22. Đoàn Quân

  Đoàn Quân


  1954

  Mb: 0944 431 636, 0985.911565 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/oan-quan.html - HN - VN
  - Tự do - Hàng điện tử -

  09/06/2012

 23. Lê Văn Quân

  Lê Văn Quân


  1954

  Mb: - Nr: 043.9714095 - Cq: 043.5546997 (Đi vắng, nhắn con trai)- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-van-quan.html - HN - VN
  - Tự do - -

  09/06/2012

 24. Nguyễn Hồng Quân

  Nguyễn Hồng Quân


  1954

  Mb: 0913.503 956 - Nr: 043.8357435 - Cq: 043.7850004- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hong-quan.html - HN - VN
  - - Sân vận Động QG Mỹ Đình -

  09/06/2012

 25. Nguyễn Tiến Quân

  Nguyễn Tiến Quân

  B3
  1953
  1979 – Liệt sĩ, Hy sinh 18-2-1979, Mặt trận Lạng Sơn
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-tien-quan.html - HN - VN
  Liệt sĩ - - -
  3AE - Nguyễn Quang Việt K5,
  Nguyễn Thế Bắc K5

  1966

  197x

 26. Trần Lê Quân V

  Trần Lê Quân

  B2
  1954

  Mb: 0913.36 62 68 Viber - Nr: 043.8234113 - Cq: - FB: - Email: tlquan1954@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-le-quan.html - HN - VN
  - - Tổng Cty Hồ Tây -

  05/1965

  201x

 27. Trần Quốc Quân

  Trần Quốc Quân

  B1


  Mb: 0983 588 893 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-quoc-quan.html - HN - VN
  - - -

  1965

 28. Chu Tấn Quang

  Chu Tấn Quang


  1952
  1973 - Liệt sỹ, Hy sinh: 29/12/1973
  Mb: 0908.102035 em Quốc - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/chu-tan-quang.html - Cần Thơ (ngoại) - VN
  Liệt sĩ - - 1972 C2 D4 E2 F5 -

  197x

 29. Nguyễn Thiện Quang

  Nguyễn Thiện Quang

  B4


  Mb: +420721662179 - Nr: - Cq: - FB: - Email: nguyenthienquang@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-thien-quang.html - Usti Nad Labem - Cộng hòa Séc
  - - -

  1965

  07/2013

 30. Nguyễn Trọng Vinh Quang

  Nguyễn Trọng Vinh Quang

  B2


  Mb: 0913. 219 000 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngtrong-vinh-quang.html - HN - VN
  - - -

  23/09/2014

 31. Phạm Hồng Quang FB

  Phạm Hồng Quang

  B1
  1954

  Mb: 00.36.70.3178731, 30.6804924 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/pham.hongquang.56- Email: hongquang_54@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-hong-quang.html - Budapest - Hungary
  - - -

  1970

  10/2013

 32. Phạm Vinh Quang

  Phạm Vinh Quang


  1954

  Mb: 0126. 8649 549 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-vinh-quang.html - TP HCM - VN
  - - -

  10/2013

 33. Trần Vinh Quang FB

  Trần Vinh Quang

  B1
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/quang.tranvinh.94- Email: tranquangcnhk@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-vinh-quang.html - HN - VN
  4// - Hưu 2009 - -

  1967

  2013

 34. Vũ Quang

  Vũ Quang  2008 – Đã mất 14g30, ngày chủ nhật 2/3/2008 (25/1 Mậu Tý) do bệnh.
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-quang.html - HN - VN
  - - Cty Công viên -
  3AE - Vũ Trung K8,
  Vũ Vinh K8

  200x

 35. Trần Tuấn Quảng

  Trần Tuấn Quảng

  B1, B3
  1954

  Mb: 0913.064410 - Nr: 043.8235715 - Cq: 069.516440- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-tuan-quang.html - HN - VN
  4// - - Cục Tác chiến điện tử -
  2AE - Trần Châu Nguyên K4-C11

  1967

  09/06/2012

 36. Lê Tứ Quý V FB

  Lê Tứ Quý

  B1
  1954

  Mb: 0903.436 230 Viber - Nr: 256504 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/quy.le.7583- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-tu-quy.html - HN - VN
  PGĐ - - NISSO IWAI -

  1965

  09/06/2012

 37. Phạm Thế Quyết

  Phạm Thế Quyết


  1954

  Mb: 0913.551932 - Nr: 043.8516834 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-quyet.html - HN - VN
  PGĐ - - Cty Long Giang, Quân Khu Thủ Đô -

  09/06/2012

 38. Đặng Kim Sơn V

  Đặng Kim Sơn


  1954

  Mb: 0913.270672 Viber - Nr: 043.7840181 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-kim-son.html - HN - VN
  Viện trưởng - TS - Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Viện Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn -
  2AE - Đặng Kim Thành K8

  12/2011

 39. Lưu Minh Sơn FB

  Lưu Minh Sơn


  1954

  Mb: 0903. 900 700 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004806555448- Email: ti290484@hcm.vnn.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/luu-minh-son.html - TP HCM - VN
  - - -

  1972

  04/2013

 40. Mai Sơn

  Mai Sơn

  B3, B5

  1999 – Đã mất 30/10 Kỷ Mão (1999)
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/mai-son.html - TP HCM - VN
  - - -

  19xx

 41. Ngô Việt Sơn FB

  Ngô Việt Sơn


  1954

  Mb: 0913.214794 - Nr: 043.8219797 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/son.ngoviet.16- Email: https://www.facebook.com/son.ngoviet.16?fref=pb_other - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngo-viet-son.html - HN - VN
  - - Bộ Công an -

  1973

  09/06/2012

 42. Nguyễn Đức Sơn

  Nguyễn Đức Sơn

  B2
  1954

  Mb: 0912.815513 - Nr: 043.8370921 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-uc-son.html - HN - VN
  - - Viện Công Nghệ, Bộ QP -

  2010

 43. Nguyễn Việt Sơn

  Nguyễn Việt Sơn

  B3
  1954

  Mb: 0912.480380 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-son_18.html - HN - VN
  - - Bảo hiểm xã hội VN -

  2011

 44. Nguyễn Việt Sơn V

  Nguyễn Việt Sơn

  B2, B3
  1954

  Mb: 0904.10 54 54 Viber - Nr: 043.7567991 - Cq: 043.7655806- FB: - Email: nguyenvietson_nvs@yahoo.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-son.html - HN - VN
  - - TT KHKT&CN QS -

  09/06/2012

 45. Tạ Xuân Sơn

  Tạ Xuân Sơn


  1954

  Mb: 01666 757 468, 0913.361574 - Nr: 043.8326882 - Cq: 043.7167275- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ta-xuan-son.html - HN - VN
  Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm Đầu tư - Xây lắp - Xuất nhập khẩu - Kỹ sư Hoá - Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội -

  1970

  2006

 46. Trần Đăng Sơn

  Trần Đăng Sơn

  B3
  1954

  Mb: 0913.209936 - Nr: 043.8287693 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-ang-son.html - HN - VN
  4//, Cục Tr - Chủ nhiệm kỹ thuật Binh chủng - - Cục KT, Bộ TL Công binh -

  1970

  2011

 47. Trần Ngọc Sơn

  Trần Ngọc Sơn


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-ngoc-son.html - ? - VN
  - - -

 48. Vũ Duy Sơn

  Vũ Duy Sơn

  B3, B5
  1954

  Mb: 0915. 313 405 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-duy-son.html - HN - VN
  - - -

  26/12/2010

 49. Tô Thành Tâm FB

  Tô Thành Tâm

  B5
  1954

  Mb: 0908. 262 888 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/to.tam.397- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/to-thanh-tam.html - TP HCM - VN
  - - -

  1976

  05/2014

 50. Phan Minh Tân

  Phan Minh Tân

  B2, B3
  1954

  Mb: 0903 715 711 - Nr: - Cq: - FB: - Email: tanpm@tphcm.gov.vn, pmtan@hochiminhcity.gov.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-minh-tan.html - TP HCM - VN
  - - -

  1972

  200x

 51. Đinh Văn Tấn

  Đinh Văn Tấn

  B2
  1954

  Mb: - Nr: 043.8471096 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/inh-van-tan.html - Berlin - CHLB Đức
  - Tự do - -

  1965

  2009

 52. Nguyễn Khánh Tần

  Nguyễn Khánh Tần
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-khanh-tan.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Nguyễn Khánh Tiệp K1, Nguyễn Khánh Tần K5, Nguyễn Khánh Thái K6

  1967

  2010

 53. Trịnh Đức Tạo

  Trịnh Đức Tạo
  Mb: 0979. 858 774 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/trinh-uc-tao.html - TP Thanh Hóa - VN
  - GV - PTTH Lam Sơn, hay THPT Đào Duy Từ - TP. Thanh Hóa -

  2010

 54. Vũ Đình Tạo

  Vũ Đình Tạo

  B3, B5


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-inh-tao.html - HN - VN
  - Tự do - -

 55. Dương Đức Thái

  Dương Đức Thái

  B1
  1954

  Mb: 0903.412186 - Nr: 043.8237336 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/duong-uc-thai.html - HN - VN
  GĐ - - Sở GT-CC HN, Ban quản lý dự án GTĐT -

  1965

  09/06/2012

 56. Nguyễn Khánh Thái

  Nguyễn Khánh Thái


  1954

  Mb: 01674. 299 995 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-khanh-thai.html - HN - VN
  - Tự do - -
  3AE - Nguyễn Khánh Tiệp K1, Nguyễn Khánh Tần K5, Nguyễn Khánh Thái K6

  1972

  10/2010

 1. Cấn Văn Thắng

  Cấn Văn Thắng
  Mb: 0989. 888 286 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/can-van-thang.html - TP HCM - VN
  - - -

  10/2008

 2. Đào Trường Thắng

  Đào Trường Thắng


  1954

  Mb: 0982 231 244, +84909496866 Viber, 0913.233650 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ao-truong-thang.html - HN - VN
  - - TC 2, Bộ QP -

  09/06/2012

 3. Đoàn Nhật Thắng V

  Đoàn Nhật Thắng

  B1


  Mb: 0979 759 852 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/oan-nhat-thang.html - HN - VN
  - - Liên đoàn bản đồ địa chất -
  2AE - Đoàn Nhật Cao K7

 4. Hà Hùng Thắng

  Hà Hùng Thắng

  B1, B3
  1954

  Mb: 0973 062 464 - Nr: 043.7471675 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ha-hung-thang.html - HN - VN
  - Tự do - -
  3AE - Hà Tiến Dũng K3, Hà Thái Bình K8

  09/06/2012

 5. Nguyễn Đức Thắng

  Nguyễn Đức Thắng
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-uc-thang.html - HN - VN
  - - -

 6. Nguyễn Duy Thắng

  Nguyễn Duy Thắng

  B1
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-duy-thang.html - Berlin - CHLB Đức
  - - -

 7. Nguyễn Lý Thắng V

  Nguyễn Lý Thắng


  1954

  Mb: 0913.229 024 Viber - Nr: 043.38539457 - Cq: 043.38250923 (423)- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-ly-thang.html - HN - VN
  - - Cty Lữ hành Saigon Tourist HN -

  13/06/2015

 8. Nguyễn Quốc Thắng FB

  Nguyễn Quốc Thắng

  B2
  1954

  Mb: 0983.389858 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006138439344- Email: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006138439344 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quoc-thang.html - HN - VN
  2// - Tự do - Bộ tư lệnh Hải quân -
  3AE - Nguyễn Quốc Khánh K1,
  Nguyễn Thanh Hà K4

  1965

  09/06/2012

 9. Nguyễn Toàn Thắng

  Nguyễn Toàn Thắng
  Mb: 0912. 260 753 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-toan-thang.html - HN - VN
  - - -

  12/2011

 10. Nguyễn Trọng Toàn Thắng V FB

  Nguyễn Trọng Toàn Thắng

  B2
  1954

  Mb: 0903 355 978, +84 93 801 63 54 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/thang.nguyentoan.9889- Email: toanthang317@yahoo.com.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-trong-toan-thang.html - TP HCM - VN
  - - -

  1972

  06/2014

 11. Nguyễn Việt Thắng FB

  Nguyễn Việt Thắng


  1954

  Mb: 0903.464040 - Nr: 043.5620558 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006009468537- Email: 0903 464 040 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-thang.html - HN - VN
  - - -

  16/04/19788

  09/06/2012

 12. Su Chiến Thắng

  Su Chiến Thắng


  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/su-chien-thang.html - ? - Lào
  - - -

 13. Tạ Việt Thắng V FB

  Tạ Việt Thắng

  B2
  1954

  Mb: 0938 980 000 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/thang.ta.90857- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ta-viet-thang.html - TP HCM - VN
  - Bác sĩ - BV Thống Nhất -
  3AE - Tạ Việt Chiến K3, Tạ Việt Thắng k6, Tạ Đức Thanh k8

  1965

  10/2010

 14. Tô Chiến Thắng V FB

  Tô Chiến Thắng

  B3
  1954

  Mb: 00.36.30.3220742 Viber - Nr: 00.36.1.2632418 - Cq: - FB: https://www.facebook.com/ToThang- Email: tothang03@yahoo.com, tothang@gmail.com - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/to-chien-thang.html - Budapest - Hungary
  - - -

  1966

  06/2013

 15. Trần Chiến Thắng FB

  Trần Chiến Thắng


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/thang.tran.75033- Email: https://www.facebook.com/thang.tran.75033 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-chien-thang.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Trần Thắng Lợi K1,
  Trần Quyết Tâm K4

  197x

  2013

 16. Nguyễn Huy Thanh

  Nguyễn Huy Thanh

  B2
  1954

  Mb: 0912.079898 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-huy-thanh.html - HN - VN
  - - -

  19xx

  20xx

 17. Hà Chí Thành FB

  Hà Chí Thành

  B2
  1954

  Mb: 0903.800763 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/meo.ha.1675- Email: https://www.facebook.com/meo.ha.1675?fref=pb_other, hameok6@hotmail.com, thanh.hachi@yahoo.com.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ha-chi-thanh.html - TP HCM - VN
  - - - BLL K6 TP HCM
  2AE - Hà Chí Quang K4

  1968

  2012

 18. Nguyễn Công Thành FB

  Nguyễn Công Thành


  1954

  Mb: 0983.571925 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004512558190- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-cong-thanh.html - HN - VN
  - - TC 2, Bộ QP -

  09/06/2012

 19. Nguyễn Thị Thành V

  Nguyễn Thị Thành

  B3
  1954

  Mb: 0908 331 656 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-thi-thanh.html - HN - VN
  - - -
  3AE - Nguyễn Thanh Hà K3-C11,
  Nguyễn Kim Sơn K4-C11

  1967

  12/04/2015

 20. Nguyễn Viết Thành

  Nguyễn Viết Thành

  B3, B5
  1954
  Đã mất
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-viet-thanh.html - ? - VN
  - - -

 21. Ôn Minh Thảo

  Ôn Minh Thảo

  B2
  1954
  0
  Mb: 01232 347 010 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/on-minh-thao.html - HN - VN
  - Hưu - -

  1965

  09/06/2012

 22. Vũ Trọng Thảo

  Vũ Trọng Thảo

  0
  0
  Đã mất
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-trong-thao.html - HN - VN
  - Tự do - Chợ xe máy Phùng Hưng -

  0

  0

 23. Võ Hùng Thế

  Võ Hùng Thế

  B3, B5
  1954
  2007 – Đã mất 30/6/2007 (16/5 Đinh Hợi) tại TPHCM
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-hung-the.html - TP HCM - VN
  - - -

  197x

  19xx

 24. Nguyễn Thừa Thiên

  Nguyễn Thừa Thiên


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-thua-thien.html - HN - VN
  - Tự do - -

  1966

  1966

 25. Nguyễn Hiếu Thiện

  Nguyễn Hiếu Thiện

  B3
  1954

  Mb: 0936. 993 969 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hieu-thien.html - Tam đảo - VN
  - - -
  3AE - Nguyễn Hữu Dũng K4, Nguyễn Hữu Thọ K6

  1967

  20xx

 26. Nguyễn Duy Thiệp V

  Nguyễn Duy Thiệp

  B2, B3
  1954

  Mb: 0903 653 825 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: nguyenduythiep@yahoo.com, thiep.nd@petec.com.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-duy-thiep.html - TP HCM - VN
  - - Cty Petech -

  1965

  12/12/2014

 27. Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyễn Hữu Thọ

  B1
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-huu-tho.html - ? - VN
  - - -
  3AE - Nguyễn Hữu Dũng K4, Nguyễn Hiếu Thiện K6-C11

  1965

  12/01/2015

 28. Trịnh Vạn Thọ

  Trịnh Vạn Thọ


  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/trinh-van-tho.html - ? - VN
  - - -
  2AE - Trịnh Vạn Thiện K3

 29. Nguyễn Quốc Thông V

  Nguyễn Quốc Thông

  B3, B5
  1954

  Mb: 0912.698171 Viber - Nr: 043.8572411 - Cq: 043.7566668- FB: - Email: thong@vast.ac.vn, nqthong2001@yahoo.com, thongnq@hctt.ncst.ac.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quoc-thong.html - HN - VN
  - - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam -
  2AE - Nguyễn Quốc Thái K8

  1970

  201x

 30. Nguyễn Danh Thụy

  Nguyễn Danh Thụy


  Mb: 01276. 307 229 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-danh-thuy.html - HN - VN
  - - -

  20xx

 31. x x Thủy

  x x Thủy

  B5
  0
  0
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.hu/2012/10/thuy.html - ? - VN
  - - -

  0

 32. Phan Triều Tiên

  Phan Triều Tiên

  B3
  1954

  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-trieu-tien.html - ? - VN
  - - -

 33. Đỗ Khắc Tiến

  Đỗ Khắc Tiến

  B2
  1952
  1972 - Liệt sỹ, hy sinh 02/06/1972 (21/4 Nhâm Tý), mặt trận Tây Nguyên
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/o-khac-tien.html - Thái Nguyên - VN
  Liệt sĩ - - Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy -

  197x

 34. Nguyễn Trọng Tình V FB

  Nguyễn Trọng Tình

  B2
  1954

  Mb: 0913.55 44 24 Viber - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/ongnoi.pimon- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-trong-tinh.html - HN - VN
  - Tự do - -

  1972

  21/03/2015

 35. Lê Trọng Triều FB

  Lê Trọng Triều

  B5
  1952

  Mb: 00.36.30.8284585 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/trieu.letrong- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-trong-trieu.html - Budapest - Hungary
  - - -

  1973

  09/2009

 36. Võ Nguyên Trọng

  Võ Nguyên Trọng


  1954
  1972 - Liệt sỹ, Hy sinh: 18/08/1972 (10/7 Năm Nhâm Tý), tại Dương Hòa - Mặt trận Kiên Lương - Kiên Giang, Khu 9.
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-nguyen-trong.html - Thanh Hóa - VN
  Liệt sĩ - - -

  197x

  197x

 37. Đặng Quốc Trung

  Đặng Quốc Trung  Đã mất
  Mb: - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ang-quoc-trung.html - HN - VN
  - - -

  1965

  1965

 38. Lê Thanh Trung V FB

  Lê Thanh Trung

  B2
  1954

  Mb: 0904.107734 Viber - Nr: 069.555484 - Cq: 069.533898- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006508067108- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-thanh-trung.html - HN - VN
  4//, Vụ trưởng - - Vụ Pháp chế, Bộ QP -
  2AE - Lê Thanh Sơn K3

  1965

  09/06/2012

 39. Ngô Việt Trung

  Ngô Việt Trung
  Mb: 0989.064418 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ngo-viet-trung.html - TP HCM - VN
  GĐ - - Cty cổ phần Trung Phương Nam. (Cty xây dựng) -

  2005

 40. Nguyễn Hồng Trung

  Nguyễn Hồng Trung


  1954

  Mb: 0903. 716 243 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-hong-trung.html - TP HCM - VN
  - - Lính pháo tham gia chiến tranh biên giới -

  1972

  05/2015

 41. Võ Quang Trung

  Võ Quang Trung


  1954

  Mb: - Nr: 043.8560395 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vo-quang-trung.html - HN - VN
  - - Z153 Binh chủng Tăng Thiết giáp -

 42. Hà Ngọc Tuấn

  Hà Ngọc Tuấn

  B2
  1954

  Mb: 0913.216730 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/ha-ngoc-tuan.html - HN - VN
  Phó trưởng Ban - Nhà báo - Báo CAND, Phụ trách Báo điện tử, Phó trưởng Ban biên tập Chuyên đề An ninh thế giới -
  2AE - Hà Ngọc Tiến K8

  1966

  09/06/2012

 43. Lê Anh Tuấn FB

  Lê Anh Tuấn

  B1


  Mb: 0913 809 465 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/leanh.tuan.10690- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-anh-tuan.html - TP HCM - VN
  - - -

  1966

  2014

 44. Lê Anh Tuấn

  Lê Anh Tuấn
  Mb: 0903. 931 166 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/le-anh-tuan_23.html - TP HCM - VN
  - - -

  1972

  02/2014

 45. Nguyễn Anh Tuấn V

  Nguyễn Anh Tuấn

  B2


  Mb: 0983 797 079 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-anh-tuan.html - TP HCM - VN
  - - -

  2011

 46. Trần Anh Tuấn

  Trần Anh Tuấn


  1954

  Mb: - Nr: 058.873589 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-anh-tuan.html - Nha Trang - VN
  Hưu - - Trắc thủ tên lửa -1976 -

  1965

  1965

 47. Trần Quốc Tuấn

  Trần Quốc Tuấn


  1954

  Mb: 0903.461123 - Nr: 043.8347327 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-quoc-tuan.html - HN - VN
  - - Cty TNHH Nam Phong -

 48. Nguyễn Tường Vân FB

  Nguyễn Tường Vân

  B3
  1954

  Mb: 0904.528825 - Nr: 043.5621637 - Cq: 043.8455435 bấm 102- FB: https://www.facebook.com/nguyenluong.tuongvan- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-tuong-van.html - HN - VN
  - - Bảo tàng Hồ Chí Minh -
  2AE - Nguyễn Việt Liên K8-C11

  1967

  09/06/2012

 49. Đoàn Văn Việt

  Đoàn Văn Việt

  B2
  1954

  Mb: 0983.611250 - Nr: 043.8232830 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/oan-van-viet.html - HN - VN
  - Tự do - -

  09/06/2012

 50. Nguyễn Quang Việt

  Nguyễn Quang Việt
  Mb: 0913. 806 109 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quang-viet.html - TP HCM - VN
  - - -

  1966

  2011

 51. Vũ Văn Việt V

  Vũ Văn Việt

  B1, B3
  1954

  Mb: 0913.005387 Viber - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/vu-van-viet.html - HN - VN
  4// - - Cục Tác chiến điện tử -

  197x

  09/06/2012

 52. Phạm Quang Vinh

  Phạm Quang Vinh
  Mb: 0936. 401 260 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-quang-vinh.html - ? - CHLB Nga
  - - -

  1978

  1978

 53. Hứa Bá Vũ

  Hứa Bá Vũ
  Mb: 0913. 667 626 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/hua-ba-vu.html - TP HCM - VN
  - - -

  06/2014

 54. Nguyễn Minh Vũ

  Nguyễn Minh Vũ


  1954

  Mb: 0912.826308 - Nr: 0211.862308 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-minh-vu.html - Vĩnh Yên - VN
  - - Học viện KT QS - Vĩnh Phúc -

  07/06/2014

 55. Nguyễn Nam Vũ V

  Nguyễn Nam Vũ

  B2
  1954

  Mb: 0912.102823 Viber - Nr: 043.7330325 - Cq: 080.45076- FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-vu.html - HN - VN
  - - Văn phòng Ban Tổ chức Trung Ương -

  20xx

Share on Facebook