K4 gặp mặt Xuân 2009

Start:     Feb 20, '09 5:00p
End:     Feb 20, '09 9:00p
Location:     Quán Vườn Treo - 281 Đội Cấn, HN
Gặp mặt Xuân 2009, 20/2/2009 tại 281 Đội Cấn HN (quán Vườn Treo). Ngọc Quảng về trước khi chụp ảnh.


Buổi gặp như dự kiến, 17-21h ngày Thứ Sáu 20/2/2009.

Buổi gặp vượt dự kiến: các bạn đến rất đông, có nhiều bạn sau >= 40 năm gặp lại. Bởi thế mà vui...

Gửi bởi HữuThành.Nguyễn

lúc 9:57 CH, 20/2/2009


Xem:

1. Thông báo kế hoạch gặp mặt Xuân 2009 - Hữu Thành, 30/1/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
2. Tiền trạm Đảo Ngọc (hotel) - Hữu Thành, 6/2/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
3. Thông báo Gặp mặt Xuân 2009 - Hữu Thành, 10/2/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
4. Khẩn: chọn 1 trong 2 chỗ Gặp mặt Xuân 2009 - Hữu Thành, 17/2/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
5. Gặp mặt k4 2009: QĐ của Ban LL - Hữu Thành, 18/2/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
6. Gặp mặt k4 2009 - Hữu Thành, 20/2/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"