Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg
Lê Quốc Bình (1953-2009)

Tin Quốc Bình đi anh em truyền tai nhau. Vậy là xong 1 cõi tạm mà với nó tạm phải viết chữ hoa - TẠM! Khổ quá, đi cũng là 1 giải thoát cho Bình và gia đình!
Nghe Tuấn "già" kể lại: Những ngày cuối Bình lang thang như 1 bóng ma. Vất vưởng nơi này nơi kia, gia đình không biết ở đâu. Chắc "hé" có sức hút mạnh lắm, cứ thế Bình vật vờ theo.
Đêm cuối cùng gần như cạn hết sức, Bình nằm vật vạ gần ga Hòa Hưng. Cảnh sát đi qua cũng chẳng hiểu đó là ai. Cũng may người nhà kiếm được, đưa về nhà cô em gái (chắc vợ Bắc). Đến 2g đêm thì Bình đi. 
Cũng 1 cuộc đời, sao nó khổ thế?
Thôi mãi an nghỉ nơi Vĩnh hằng nhé, Bình ơi!


27 August, 2009 10:31

Đăng lại bài viết của bantroik5sg (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ năm, 27 tháng 8, 2009)

Xem bài viết: