K2 gặp mặt nhân ngày nhập ngũ (1/8)

Start:     Aug 2, '09
Location:     HN

Hôm nay k2 cũng họp lớp, HN hơn 20 người tới dự. Hóa ra các khóa từ 1-3 đều nhập ngũ ngày 1/8...Có điều k2 "thầm lặng" vì không chơi tin mạng, ít giao lưu với các k khác...
Tình báo cho biết a. Mạnh Long xin từ chức LL viên ...Anh Chu Kỳ Minh, một nhân vật ai cũng biết, đã nhận lãnh trách nhiệm Ban trưởng.

(HữuThành.Nguyễn, 2/8/2009)


Xem:

1. Họp lớp đầu tháng 8 không chỉ k3 - HữuThành.Nguyễn, 2/8/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.