K5 Hà Nội gặp mặt

Start:     Jun 21, '08 12:00a
Location:     Quán bia Hải Xồm - Nguyễn Đình Chiểu - HN

...vui vì có anh Sĩ Ẩn (cựu TSQVN thời chống Pháp, tuổi nghe đâu đã qua "bảy xị") cùng 2 bạn gái Xuyên, Hoa.
Lính ta đến 30 đồng chí ...
...Tận 14g mới tan. Anh em chúc nhau giữ gìn sức khỏe để gặp nhau lần sau!...Xem:

1. Họp mặt k5 Hà Nội - Kiến Quốc tại "Bạn Trường Trỗi"