K4 (HN) đón bạn Dũng Sô, kỉ niệm 22/12

Start:     Dec 23, '07 12:00a
Location:     Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Hà Nội

...Thầy Bổng và Bùi Vinh dự gặp mặt ...
... 40 năm gặp lại không chỉ Dũng Sô với Đại Cương, mà còn Phí Thế Khanh với DS và nhiều người khác nữa.
Thầy Bổng có trí nhớ tuyệt vời. Anh em ta sống với nhau suốt 4 năm mà không nhớ tên bạn bằng thầy, không sót một ai. Mừng cho thầy và cô; cô Ngần bây giờ là một nhà quản lí quá bận rộn....


Xem:

1. Ngày Quân đội đón bạn Dũng Sô - Hữu Thành tại "Blog Bạn Trỗi".