K8 Thăm lại Hưng Hóa và Trung Hà

Start:     Dec 22, '07 07:00a
Location:     Hưng Hóa và Trung Hà
...đã lâu anh em K8 chưa có chuyến nào cùng nhau đi xa, nhất là sau 37 năm tất cả mới có điều kiện hẹn cùng nhau về thăm lại Trung hà và Hưng hóa...

Ảnh bên: Chụp ảnh kỷ niệm với BGH trước sân bóng tại Trung hà

Xem:

1. Thăm lại Hưng hóa và Trung hà - Út Trỗi

Xem ảnh:
1. Hung hoa 22122007
2. Trung ha 22122007