Giỗ 49 ngày mất của thầy Phú

Start:     Aug 12, '09
Location:     Vĩnh Yên


Vĩnh Yên, 12/8/2009: mỗi người thắp một nén hương cho thầy an nghỉ nơi chín suối
Giỗ 49 ngày mất của thầy Phú các bạn khóa 3 ở HN tổ chức 1 xe 16 chỗ lên Vĩnh Yên viếng mộ thầy, ... Khi lên nhà thầy thì biết trước đấy
ngày chủ nhật 10/8 Thai Chi, Trần Chiến Thắng, Thầy Bính, và em Thúy (con HT Tuấn của trg NVT) đã lên thắp hương cho thầy.
Hôm sau (T2 11/8) các bạn nữ k3 cũng lên, nghe gia đình kể thì có Thanh Hà, Hòa Bình, Thu Lương, Minh Châu, Kim Nhu, 5, 6 người không chính xác lắm nếu sai tên các bạn nữ thông cảm, đã lên trước ngày 12/8 để thắp hương cho thầy Phú...

(Bạn Trỗi khóa III, 14/8/2009)


Xem: