K5 Hà Nội gặp mặt đầu xuân

Start:     Feb 23, '08 10:30a
Location:     tầng 2 Bia Hải Xồm, 22 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

...Được 40 bạn, ..."Nhà bếp" không quên đặt món chó chặt. Ngon, thơm. Ai uống B hay R tùy khả năng...
...Một buổi gặp mặt đầu xuân vui vẻ...
(TranKienQuoc)Xem:
1. Họp mặt đầu xuân không chỉ có k4
2. Họp mặt k5 Hà Nội