11 - Những gia đình có nhiều con là học sinh trường Trỗi - Ban biên tập, SRTKL2: 53-57Những gia đình có nhiều con
là học sinh trường Trỗi


BAN BIÊN TẬP

Khi liệt kê ra đây danh sách những gia đình có nhiều con là học sinh nhà trường, Ban biên tập muốn nói lên một điều giản dị: trong những năm tháng chiến tranh, cha mẹ chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng, giao phó con em mình cho Quân đội để đào tạo họ trở thành những người lính, tiếp bước trên con đường cách mạng mà cha mẹ đang đi!

Việc thống kê này chỉ là một thí dụ. Thật ra những gia đình có hai con, thậm chí chỉ có một con trai duy nhất cũng sẵn sàng cho khoác áo lính. Điều mà chúng tôi không kể hết ra đây.

Chỉ có thể dùng hai chữ “Tuyệt vời” để nói về cha mẹ chúng ta!


Hiệu trưởng Dương Hưng Tuấn (đứng giữa hàng sau cùng) cùng các thầy và lớp Quyết thắng khóa 8, năm học 1967 - 1968 tại Quế Lâm.
Hiệu trưởng Dương Hưng Tuấn (đứng giữa hàng sau cùng) cùng các thầy
và lớp Quyết thắng khóa 8, năm học 1967 - 1968 tại Quế Lâm.

         

Bùi Quang Thế (khóa 1)
Bùi Quang Giới (khóa 3)
Bùi Quang Chính (khóa 5)
Bùi Thị Khánh (khóa 7) *

Bùi Đăng Việt (khóa 3)
Bùi Nam (khóa 1)
Bùi Đăng Thanh (khóa 4)
Bùi Đăng Bình (khóa 8)

Nguyễn Duy Tộ (khóa 2)
Nguyễn Phương Tùng (khóa 2)
Nguyễn Phương Thảo (khóa 3)
Nguyễn Duy Thắng (khóa 7)

Nguyễn Anh Tuấn (khóa 1)
Nguyễn Kim Nhu (khóa 3)
Nguyễn Anh Mình (khóa 6)
Nguyễn Kim Hậu (khóa 8)

Bùi Thanh Châu (khóa 2)
Bùi Chương (khóa 5)
Bùi Hoàn Chinh (khóa 7)
Bùi Chuẩn (khóa 8)

Hoàng Quốc Trinh (khóa 1)
Hoàng Minh Châu (khóa 3)
Hoàng Quốc Hùng (khóa 5)
Hoàng Minh Phượng (khóa 6)

Nguyễn Tiến Dũng (khóa 3)
Nguyễn Kim Thành (khóa 3) *
Nguyễn Tiến Bắc (khóa 5)
Nguyễn Việt Triều (khóa 8)

Trần Thắng Lợi (khóa 3)
Trần Kiến Quốc (khóa 5)
Trần Thành Công (khóa 6)
Trần Hữu Nghị (khóa 8)


+  +  +

Bùi Công Trực (khóa 1)
Bùi Công Minh (khóa 4)
Bùi Công Chính (khóa 5)

Hạ Thanh Xuyên (khóa 5)
Hạ Kiên Thành (khóa 7) *
Hạ Hồng Hà (khóa 8)

Hoàng Lương Hoà (khóa 2)
Hoàng Tam Ngọc (khóa 5)
Hoàng Tam Châu (khóa 6)

Lê Thị Minh (khóa 2)
Lê Quốc Khánh (khóa 4)
Lê Thanh Tâm (khóa 4)

Nguyễn Cương (khóa 3)
Nguyễn Việt Hồng (khóa 6)
Nguyễn Việt Hằng (khóa 7)

Nguyễn Khánh Tiệp (khóa 1) *
Nguyễn Khánh Tần (khóa 5)
Nguyễn Khánh Thái (khóa 6)

Nguyễn Phục Hưng (khoá 2)
Nguyễn Phục Quốc (khoá 4)
Nguyễn Phục Nghiệp (khoá 5)

Nguyễn Phước Thắng (khóa 4)
Nguyễn Phước Lợi (khóa 5)
Nguyễn Phước Việt Tiến (khóa 8)

Nguyễn Quốc Khánh (khóa 1)
Nguyễn Thanh Hà (khóa 4)
Nguyễn Quốc Thắng (khóa 6)

Nguyễn Thế Thịnh (khóa 5)
Nguyễn Thanh Bình (khóa 6)
Nguyễn Thị Thái (khóa 8)

Nguyễn Tăng Cường (khóa 2)
Nguyễn Tăng Lực (khóa 5)
Nguyễn Tăng Tiến (khóa 8)

Nguyễn Trí Dũng (khóa 3)
Nguyễn Chí Nhân (khóa 3)
Nguyễn Chí Cường (khóa 8)

Phạm Ngọc Nguyên (khóa 2)
Phạm Ngọc Chỉnh (khóa 6)
Phạm Ngọc Thiết (khóa 8)

Phạm Phi Hùng (khóa 3)
Phạm Vân Hùng (khóa 4)
Phạm Võ Hùng (khóa 8)

Trần Thế Việt (khóa 2)
Trần Thế Nam (khóa 4)
Trần Thế Dân (khóa 7)

Trần Quốc Dũng (khóa 3)
Trần Quốc Tiến (khóa 4)
Trần Quốc Hiệp (khóa 7) *

Trình Mạnh Đức (khóa 3)
Trình Mạnh Tường (khóa 5)
Trình Mạnh Hòa (khóa 7)

Trịnh Thành Công (khóa 3)
Trịnh Hồng Hà (khóa 7)
Trịnh Hồng Anh (khóa 8)

Võ Hoà Bình (khóa 3)
Võ Hạnh Phúc (khóa 4)
Võ Điện Biên (khóa 6)

Đoàn Mạnh Thanh (khóa 2)
Đoàn Mạnh Tuyên (khóa 8)
Đoàn Quốc Khánh (khóa 6)

Hoàng Mạnh Cường (khóa 4)
Hoàng Mạnh Chiến (khóa 5)
Hoàng Mạnh Thắng (khóa 7)

Ngô Kiên Thắng (khóa 1)
Ngô Việt Hoa (khóa 5)
Ngô Thu Hà (khóa 7)

Nguyễn Anh Tuấn (khóa 1)
Nguyễn Anh Minh (khóa 6)
Nguyễn Kim Hậu (khóa 8)

Nguyễn Chiến (khóa 1)
Nguyễn Thắng (khóa 3)
Nguyễn Thị Bình (khóa 6)

Nguyễn Quang Thắng (khóa 4)
Nguyễn Quang Bắc (khóa 5)
Nguyễn Quang Tuệ (khóa 8)

Nguyễn Quang Việt (khóa 5)
Nguyễn Thế Bắc (khóa 5)
Nguyễn Tiến Quân (khóa 6) *

Nguyễn Thanh Tường (khóa 1)
Nguyễn Thanh Sơn (khóa 1)
Nguyễn Thanh Hải (khóa 3)

Nguyễn Thị Thái (khóa 2)
Nguyễn Hữu Thành (khóa 4)
Nguyễn Hòa Bình (khóa 7)

Nguyễn Thanh Hà (khóa 3)
Nguyễn Kim Sơn (khóa 4)
Nguyễn Thị Thành (khóa 6)

Nguyễn Thị Chung (khóa 2)
Nguyễn Văn Chiến (khóa 4)
Nguyễn Văn Thắng (khóa 5)

Nguyễn Văn Trung (khóa 3)
Nguyễn Văn Tuấn (khóa 4)
Nguyễn Văn Tín (khóa 4)

Phạm Gia Lương (khóa 2)
Phạm Gia Lượng (khóa 6)
Phạm Gia Bình (khóa 6)

Tạ Việt Chiến (khóa 3)
Tạ Việt Thắng (khóa 6)
Tạ Đức Thanh (khóa 8)

Trần Dũng Trí (khóa 3)
Trần Dũng Triệu (khóa 5)
Trần Dũng Trình (khóa 7)

Trần Vinh Quang (khóa 5)
Trần Minh Hoà (khóa 7)
Trần Minh Thắng (khóa 8)

Trịnh Chí Dũng (khóa 4)
Trịnh Chí Cường (khóa 6)
Trịnh Chí Liêm (khóa 8)

Võ Quốc Khải (khóa 3)
Võ Quốc Hoàn (khóa 6)
Võ Thanh Hà (khóa 8)


NHỮNG CẶP SINH ĐÔI LÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

         

1. Huỳnh Quang Tự (khóa 1)
    Huỳnh Quang Do (khóa 1)

2. Nguyễn Văn Tuấn (khóa 4)
    Nguyễn Văn Tín (khoá 4)

3. Trần Chí Nhân (khóa 4)
    Trần Chí Nghĩa (khóa 4)

4. Nguyễn Quang Việt (khóa 5)
    Nguyễn Thế Bắc (khóa 5)
* - Những người đã mất.