Tin buồn - Mẹ bạn Vũ Việt Hưng K6 mất

Start:     Dec 19, '07 08:00a
End:     Dec 20, '07 12:00a
Location:     Bệnh viện Thống nhất, thành phố HCM.

Được tin cô Vân, vợ bác Vũ Tuân, mẹ của Vũ việt Hưng K6 mất. Linh cữu quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Thống nhất, thành phố HCM.

Lễ viếng từ ngày 19/12/2007 đến trưa ngày 20/12/2007, hoả táng tại Bình hưng Hòa.


Thay mặt, BLL xin chia buồn cùng bạn Hưng và gia đình.

Các bạn tại thành phố HCM có thể đi viếng hết ngày 19/12/2007 và sáng ngày 20/12/2007BLL
Xem:

1. TIN BUỒN - Út Trỗi.