Thông báo - Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008 - Bùi Quang Vinh

Thông báo
Đăng lại Thông báo của Bùi Quang Vinh (đã đăng tại „Blog K8 - Thiếu Sinh Quân”)
 

Ban Liên Lạc Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008.

Thông báo

Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Trưởng Ban các khoá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, Các UV Ban liên lạc Trường.

   

I. Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ - Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

 

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:

  

1. Công tác thường xuyên: BLL cử đại diện dự gặp mặt do các khoá tổ chức thường kỳ hay đột xuất, qua đó nắm tình hình và thông báo ý định và định hướng, chủ trương quan trọng của Trường đến các khoá được đầy đủ.

2. Để thuận lợi, và tuỳ từng trường hợp đề nghị Các khoá thay mặt BLL
tổ chức và dự các đám phúng viếng, thăm nom bạn, đồng đội, thầy cô giáo đặc biệt tứ thân phụ mẫu ốm đau hay
dự góp vui dự các đám cưới con,
đón các thầy cô giáo các Bạn gần xa về Hà Nội
nhằm động viên nhau theo truyền thống “Là đồng đội năm xưa luôn có nhau”.

3. Thông qua những trang Blog Bạn Trỗi do xây dựng và mạng giúp BLL Trường thông báo cho nhau những thông tin qua lại được kịp thời, nhằm phát huy tạo ra sợi dây gắn kết chỉ có “Trỗi - Dân Trỗi” mới như vậy.

4. Thầy giáo Chi Phan và các Bạn Kiến Quốc, Nguyễn Thắng k3, Lê Bình k5, Khắc Việt và Mạnh Thắng K7 đã Chu đáo làm tốt - là Đại diện cho Trường tổ chức thành công, đưa gần 100 cựu học viên và thầy cô giáo sang thăm Quế Lâm theo lời mời của trường Y Trung.
Đã hoàn thành nguyện vọng dựng bia và trồng cây lưu niệm ghi lại nơi tá túc xưa thể hiện tình hưũ nghị VN-TQ, bảo đảm an toàn và trọn vẹn. Đây là công việc và nhiệm vụ có ý nghĩa lớn, Thầy giáo Chi Phan sẽ có buổi trao đổi rút kinh nghiệm và nêu những nội dung đã thu được trong chuyến đi (hoặc bằng văn bản hoặc trực tiếp đến các khoá).
Vấn đề đối ngoại, BLL mong các khoá phát huy lâu dài và đều đặn,
Đặc biệt các Đ/C có điều kiện, Các nhóm, các khoá nếu có sang thăm nên chọn thời điểm những ngày lễ, ngày kỷ niệm Trường Y Trung và làm Đại diện cho Trường làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu hảo.
Những cây và bia lưu niệm đã được Bạn chăm sóc hoàn thiện khang trang.

5. Để chuẩn bị và tổ chức thành công, mang ý nghĩa lớn lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Vừa qua BLL Trường và các khoá qua khảo sát năm tỉnh đi đến thống nhất sẽ xây dựng 03 khu lưu niệm với quy mô khác nhau.
Xây một nhà văn hoá tại Yên Mỹ - Đại từ Thái Nguyên.
Trồng cây và dựng bia lưu niệm tại Yên Mỹ Đại Từ, tại Trung Hà, và Hưng Hoá.
Thời gian và tài chính, là vấn đè lớn...Rất cần được sự ủng hộ của đông đảo Anh chị em Trỗi. Trước mắt tham gia thiết kế mẫu và hiến kế tìm biện pháp triển khai vừa có tình và phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện ý nghĩa không chỉ với chúng ta lúc này mà cho con cháu mai sau.

6. Hoàn thành in và xuất bản cuốn sách ảnh “Sinh ra trong khói lửa tập 3”

ưu tiên triển khai và phải hoàn thành toàn bộ công việc trên xong trước tháng 10 năm 2010.

 

II. Giải pháp trước mắt trong năm 2008 để chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quan trọng trên BLL đã nhất trí:

  

1- Tạo nguồn tài chính.
Giao nhiệm vụ cho Đ/C Ngô Thế Vinh- UV phụ trách tài chính kiêm thủ quỹ BLL Trường. (Ngày 13 tháng 5 năm 2008, BLL đã Tổ chức hội nghị bàn giao giữa Đ/C Thuyên K1 và Đ/C Giao K2 phụ trách tài chính và thủ quỹ - xin rút vì sức khoẻ),
Theo biên bản bàn giao Đ/C Vinh K5, chính thức thực hiện nhiệm vụ.
Mong các Trưởng ban các khoá phổ biến và tạo điều kiện để Đ/C Ngô Thế Vinh hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tài chính.

- Hiện Quĩ Trường âm 1.590.000 VN đồng và 200 EU, sau khi đã thanh toán các khoản chi từ sau lễ gặp mặt 15 tháng10 năm 2005 đến nay.

- Còn tồn 50 cuốn sách tập 2. Trước mắt Đ/C Vinh sẽ đứng ra bán số sách trên, Giá cao hơn gốc, là 100.000 đồng/cuốn để thanh toán khoản âm.

- Lập quỹ Trường xử dụng cho công tác thường xuyên và triển khai các công việc trên BLL Trường nhất trí tăng mức thu hàng năm, theo định mức mới :
K1, 2 mỗi năm là 800.000,00 đồng x 5 năm = 4 triệu.
K3, 4, 5, 6, 7, 8 mỗi năm 1 triệu x 5 năm = 5 triệu.
Các khoá có thể nộp 1 lần hoặc nộp theo số năm, và nộp giai đoạn một xong trước tháng 6/2008 cho Đ/C Vinh K5 .

- Ngoài ra, phục vụ kế hoạch in sách, xây bia lưu niệm, nhà văn hoá BLL Trường sẽ cùng các khoá phát động đóng góp và quyên góp tự nguyện.

  

2- Phụ trách biên soạn sách tập 3
do Thầy Chi Phan, và giúp việc là các Đ/C Kiến Quốc k5, Hữu Thành k4, Thái Chi k3, Quốc Hùng k4 cùng Các Trưởng Ban các khoá. Lập Ban biên soạn và huy động lực lượng anh chị em tham gia đông đảo. Các nhà báo các nhà văn và những ban yêu thích văn thơ tập trung sưu tầm ảnh tư liệu...và đầu tư viết các thuyết minh theo ảnh, tư liệu nộp trước cho Trưởng Ban của khoá.
Những bài ảnh được đăng có Thưởng.
Không đăng cũng có thù lao in tráng.

- Giao khoá 7 là trung tâm - chịu trách nhiệm khảo sát xây bia lưu niệm tại Hưng hoá, Trung Hà và huy động toàn thể Anh Chị Em thiết kế mẫu, xây dựng ý tưởng đóng góp tài chính.

- BLL Trường lập tổ chuyên trách tập trung dứt điểm công việc tại Yên Mỹ Đại Từ, và do Trưởng Ban, hoặc một UV BLL Trường phụ trách cùng các đại diện các khoá thực hiện.

Rất mong sự đóng góp, hiến kế và tìm giải pháp hay phù hợp, tập trung dứt điểm bởi thời gian còn rất ít: 2 năm.


Từ nay đến hết năm 2008 mỗi quý BLL họp một lần, mong sự hiện diện đầy đủ các đại diện các khoá, khi được triệu tập.

 

 

III. Dự kiến kinh phí, và biện pháp huy động;

   

1- Xây nhà văn hoá và bia, cây lưu niệm 03 nơi khoảng 300 triệu. Biện pháp tổng hợp là
Tự nguyện có định mức mỗi học viên 100.000 đ x 1000 học viên = 100 triệu,
còn lại 200 triệu sẽ huy động bởi sự hảo tâm, thiện chí của các Anh Chị Em có nguyện vọng .
Theo tinh thần mọi người đều có và được đóng góp.

2- Biên soạn, in, phát hành sách, sẽ ứng trước tiền theo từng công đoạn, sau đó giao sách cho các khoá cân đối hoàn trả lại theo chi phí và trừ những khoản được tài trợ.
Theo tinh thần ít nhất mỗi bạn một cuốn và 10% sách để tặng các thầy cô giáo và đối ngoại.

3- Kinh phí tổ chức lễ kỷ niêm 45 năm ngày thành lập trường 15 tháng 10 năm 2010 sẽ bàn sau

 

Trên đây là Thông báo mong các Khoá phổ biến và thu thập ý kiến đóng góp của Anh Chị Em, giúp BLL Trường hoàn thành nhiệm vụ do các Anh Chị Em giao.

   

Trưởng BLL Trường.

 

Bùi Quang Vinh.

Xem bài viết:
1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2.
"Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3.
"Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK
5. Thông báo (họp ngày 29/6/2008) Blog Bạn Trỗi khóa III