Giỗ đầu Võ Hùng Thế (16/5 âm)

Start:     Jun 19, '08
Location:     TP HCM...16/5 (âm) là ngày giỗ đầu của Thế...

...Do nhà chật, nên khách mời hạn chế. Nhưng lính Trỗi cũng được 4 vị, anh Tuấn Sơn, anh Hứa Bá Vũ, Huỳnh Hồng và tôi. Suốt buổi giỗ, cuộc trò chuyện xoay quanh tình hình thời sự của đất nước, kỷ niệm về người đã khuất, các kỷ niệm về nhau...Rồi cũng đến giờ đi làm của mọi người dù câu chuyện vẫn còn chưa muốn dứt. Gần 14h00 thì giải tán. Yên tâm vì các con Thế học giỏi, ngoan, thương mẹ. Các cháu lúc nào cũng nhớ ba Thế!
(HBĐ)Xem:

1. GIỖ ĐẦU VÕ HÙNG THẾ - KHOÁ 6 - HBĐ, 20/6/2008, Blog "Út Trỗi"

2. TIN BUỒN: Bạn Võ Hùng Thế ra đi - Blog k6