Đòan "Xiên Vịt" - Tin mới nhất!!! - Trần Kiến Quốc

...

Đòan "Xiên Vịt" 2

9g, Khắc Việt báo về:
- Đòan 2 đang ở NTLS Trường Sơn. Anh em đang đi kiếm mộ Mạnh Minh k6.
- Tìm đến khu Hà Nội, quận Đống Đa có mấy anh em Nam Đồng nằm cạnh nhau đấy.
- Vâng, đang tìm, đông lắm.
10g, chuông điện thọai réo vang:
- Thấy rồi, anh ạ. Đang thắp hương cho Minh và đồng đội.
- Thắp hộ anh em Trỗi nhé!
Vậy là chiều nay đòan 2 về Huế. Ngày mai còn ở Huế nên sẽ giao lưu với đòan 1.