Họp Ban LL Trường

Start:     Jun 8, '08 3:00p
Location:     281 Đội Cấn, Hà Nội (nhà hàng Vườn Treo Pacific)
... Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ- Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:
(Xem tiếp Thông báo - Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008)


Xem:

1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2. "Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3. "Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK