8 - Chín lời thề danh dự - Tư liệu được Hà Chí Thành K6 lưu giữ từ năm 1965, SRTKL2: 43-44

Phần I:
TƯ LIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNGChín lời thề danh dự1

Chúng tôi, học sinh trường Văn hoá Quân đội, xin thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của Tổ quốc quang vinh:

 

1. Xin thề: Đem hết sức mình phấn đấu để trở thành người quân nhân cách mạng, hy sinh chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam.

2. Xin thề: Học tập truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, bồi dưỡng tác phong “cần - kiệm - liêm - chính, chí công - vô tư”, luôn luôn khiêm tốn, gian khổ không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng.

3. Xin thề: Quyết chí học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, quân sự, lao động và thể dục thể thao.

4. Xin thề: Nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên và chế độ quy định của nhà trường.

5. Xin thề: Vâng lời dạy bảo và kính trọng các thầy, các cô, các chú, các bác. Đoàn kết thuơng yêu lẫn nhau.

6. Xin thề: Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật của nhà trường, của Quân đội và của Nhà nước.

7. Xin thề: Hết sức yêu quý và bảo vệ của công.

8. Xin thề: Tuyệt đối không lấy, không phá của cải của nhân dân, xem nhân dân như cha mẹ đẻ của mình. Sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì khi nhân dân cần đến.

9. Xin thề: Không làm điều gì hại đến danh dự của nhà trường, của Quân đội và của Tổ quốc Việt Nam.

 

(Tư liệu được Hà Chí Thành (khóa 6)
lưu giữ trong sổ tay cá nhân từ năm 1965).
1 - Chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có “Mười lời thề danh dự”.