Liệt sĩ các Khóa

16. Anh hùng, Liệt sĩ Huỳnh Kim Trung

Học sinh khóa 5
Sinh: 16/3/1952 tại Thủ Dầu Một.
Hy sinh: 20/8/1972 (12/7 âm lịch) Bến phà sông Gianh, Quảng Bình.
Mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang (TP Mỹ Tho).
Liên hệ gia đình: 9317830

Xem bài viết:
1. HỒ SƠ NGƯỜI ANH HÙNG - Anh hùng Liệt sĩ Huỳnh Kim Trung - Kiến Quốc, SRTKL 1, Tr.:
2. NHẬT KÝ ĐỂ LẠI CỦA AHLS HUỲNH KIM TRUNG - Kiến Quốc, SRTKL 1, Tr.:
3. KỶ NIỆM VỀ ANH HÙNG LIỆT SĨ HUỲNH KIM TRUNG  - NGÔ HỒNG CHIÊU - Cán bộ quản lý K5, K8, SRTKL 1, Tr.:
24 - Đọc nhật kí chiến trường của anh hùng liệt sĩ Huỳnh Kim Trung - Minh Đức, SRTKL 2, Tr.: 102-106
- Theo bản: " Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ - (Ban biên tập), SRTKL 2, Tr.: 45-51"
- Đã xắp xếp lại theo từng khóa và theo thứ tự ABC
- Có bổ xung thông tin mới thu thập tại các Blog Trỗi
- Có giới thiệu các bài viết liên quan (chủ yếu từ SRTKL 1-2, sẽ được cập nhật liên tục - mong được các Bạn Trỗi cung cấp thông tin bổ xung).

Xem
Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ