10 - Nhớ thầy cô - Ban biên tập, SRTKL2: 52


Nhớ thầy cô


refont.com - Glitter textrường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi chỉ tồn tại có 5 năm và giải thể cách đây đã 35 năm, nhưng đã để lại trong lòng thầy trò chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp, không bao giờ quên.

Theo thống kê có 211 cán bộ, giáo viên, nhân viên, từng công tác ở trường. Tại Hà Nội có 56 đồng chí, Thái Nguyên - 28, Lạng Sơn - 5, Thành phố Hồ Chí Minh - 9, Nam Định - 15 và rải rác ở các tỉnh như Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Tây, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Tiền Giang…

Trong hơn 30 năm qua, có hơn 20 thầy cô đã qua đời. Có 2 cán bộ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, đó là anh Nguyễn Văn Phố, nguyên B trưởng, hy sinh ở chiến trường Lào và anh Nguyễn Đăng Đạo, nguyên giáo viên cấp II, B trưởng, hy sinh ở chiến trường miền Nam. Nhiều đồng chí vì tuổi cao sức yếu, vì bệnh tật đã mất như các hiệu trưởng Nguyễn Điền, Dương Hưng Tuấn, Phạm Ngọc Điển; các chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Duyệt; chủ nhiệm Giáo dục Lê Ngọc Bình; chủ nhiệm Hậu cần Vũ Xuân Tiêu; chủ nhiệm Quân y, bác sĩ Phạm Sĩ Tôn; trưởng ban Hành chính Đào Nam Linh và các thầy, cô: Nguyễn Văn Bạ (cán bộ Chính trị), Đào Văn Quân (B trưởng), Phạm Năm (cán bộ Tài vụ), Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc Hải (cán bộ quản lý), Trịnh Thành (giáo viên Toán), Trần Hữu Thanh (giáo viên Địa), Cao Cự An (giáo viên Văn), Dương Thị Bình (nhân viên)...

Đến nay, hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày đó đã nghỉ hưu.