Nhóm nhỏ K2 có buổi picnic


... Trỗi K2 đã có một buổi picnic tuyệt vời... đến thăm trang trại Dũng Thái... Thành phần cuộc vui có các đại diện của Trỗi các khóa: 1, 2, 3, 4, 7, 9... Tất cả đều tuyệt vời, nhưng tuyệt vời nhất là màn văn nghệ sau bữa ăn.

Quang Việt Thăm "Trại Cau".
X2000
Ảnh HữuThành.Nguyễn

Xem trình chiếu - slide:

Thăm trang trại Hữu Thành - Hòa Bình.
(Xem màn ảnh rộng)

Thăm trang trại anh chị Dũng Thái.
(Xem màn ảnh rộng)


Xem video:

video
Áo lụa Hà Đông... dệt bằng lông sư tử (Clip do Viên Thạch ghi)

video
Các bác k1, k2 hát Trường ca.


Xem bài viết:

  1. Ngày vui tình cờ với k1, k2 - HữuThành.Nguyễn, 24/03/2013, Blog K4.
  2. Picnic k2 - Quang Việt, 25/03/2013, Báo liếp: Bantroik5.
  3. Chị Niệm với lính Trỗi - Quang Việt, 27/03/2013, Báo liếp: Bantroik5.
  4. Áo lụa Hà Đông - Clip do Viên Thạch K9 ghi, 27/03/2013, Báo liếp: Bantroik5.
  5. Hát còn khỏe chán ! - Clip do Viên Thạch K9 ghi, 29/03/2013, Báo liếp: Bantroik5.