Họp mặt truyền thống K5-TPHCM

Start:     Dec 27, '09 09:00a
Location:     Khách sạn Ba Son, 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Q1, TPHCM


Anh em trong Nam họp lần này có 25 bạn cùng 1 số bạn dâu, thầy cô và chị Quyên. Kể ra hơi ít. Bạn Dương Minh k4 thay mặt BLL trường đến dự.
(BLLk5)


Ảnh họp mặt 27/12/2009:
- Hàng đầu: Công Trường, Bình "máu", thầy Mai Duy Vọng, Phan Nam, anh Tường k1, Cần "gù", Đông Nhân.
- Hàng 2: tấn Mỹ, Trần Lảnh, Kiên, chị Quyên, 2 bạn gái k9, Thịnh "cổ".
- Sau cùng: K9, Phước Lợi, Thu "cóc", Kha Tư Xô, Quang Việt, Huy Dũng, Đôn Hoà, Tăng Tiến k8 (em Tăng Lực), Dương Minh k4, Bùi Thắng k8HN, Bùi Dũng Sô k4, Chỉnh Huấn.

Xem: