Hai tướng đầu tiên của K6
Hai bạn k6:
Tạ Quang Chính (Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) và
Phạm Hòa Bình (Phó giám đốc Bệnh viện TW QĐ 108)
vừa được trao quân hàm thiếu tướng ngày hôm nay.
Xin chúc mừng 2 bạn!

Như vậy tổng số tướng lĩnh là học sinh Trỗi đến hôm nay là 16: 1 trung tướng và 15 thiếu tướng. Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao!Tướng lĩnh NVT

 • Trung tướng Nguyễn Chiến k1 (Ban Cơ yếu CP, hưu).
 • Các thiếu tướng:
  • K2: Phạm Ngọc Nguyên (PKKQ), Võ Đăng Thanh (Ban Cơ yếu CP), Vũ Nhật Minh (Học viện KTQS).
  • K3: Bùi Quang Vinh (Binh đoàn 11), Từ Linh (giám đốc Trung tâm thông tin KHCNMT), Phạm Sơn Dương (Viện KHCNMT QP), Nguyễn Minh Đức (TCKT).
  • K4: Lê Văn Đạo (Hải quân), Nguyễn Phục Quốc (Viện 175), Phạm Quảng (TCAN-BCA).
  • K5: Nguyễn Quang Bắc (Viện KHCNMT QP), Trần Duy Anh (Viện 108).
  • K6: Tạ Quang Chính (TCCNQP), Phạm Hòa Bình (Viện 108).
  • K7: Phùng Thế Quảng (Viện KHCNMT QP).


Gửi bởi Kiến Quốc lúc 14 August, 2009 20:59::

Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ sáu, 14 tháng tám, 2009)

Xem bài viết:Hit Counter