Ảnh cũ

Nhân bên Blog K3 có đăng ẢNH BẠN TRỖI (cũ), thấy có Quốc Công bên anh Tấn nên tôi "chôm" về để ACE có dịp nhớ bạn!
(Ảnh của anh Trần Minh Tiến ... đặt tên là "tàn quân bồ tây" vì chụp sau vụ một số ban về nước và không sang nữa ...)
TTh

X2000